Yüzey İşleme İşaretlerinin Teknik Resimler Üzerinde Gösterilişi

0
1205

1– Grafik sembollerin ve yazılarının konumu ve okuma yönü

Grafik sembol, belirli bir yüzey için sadece bir kez ve olabildiğince ölçü ve konumların gösterildiği ve toleranslandırıldığı  aynı görünüşte belirtilmelidir.  Tamamlayıcı  bilgi ve esas grafik  sembolün,  ISO  129-1’e (TS  11398)  uygun  olarak  alttan  ve sağdan  okunabilecek şekilde düzenlenmelidir (Şekil 14.17).

Adsız1

2–  Grafik  Sembollerin  ölçü  bağlama  çizgileri,  silindirik  ve  prizmatik  yüzeyler üzerinde gösterilmesi

Adsız2 Adsız3

3– Aynı yüzey durumu özelliğine sahip yüzeylerin çoğunluğunun gösterilmesi

Bir iş parçasının yüzeylerinin büyük çoğunluğu için  aynı yüzey durumu istendiğinde, bu yüzey  durumunun  özelliği  teknik  resme  ait  yazı  alanının  yakınına  yerleştirilmeli;  hiçbir gösteriliş olmaksızın bir esas sembol parantez içinde yazılmalı (Şekil 14.20.a) veya

söz konusu farklı yüzeyler parantez içinde yazılmalı ve doğrudan resim üzerinde gösterilmelidir (Şekil 14.20.b).

Adsız1 Adsız2

4– Geometrik toleranslar için tolerans çerçevesi içinde gösterilmesi

Adsız3

5– Harfli grafik sembollerle gösterilmesi

Alan sınırlı olduğunda veya iş parçası yüzeylerinin çoğunda özellik aynı yüzey durumunda  olduğunda,  birçok  gösteriliş  tekrarından  kaçınmak  için,  sadeleştirilmiş   bir referans gösterilişe başvurulabilir (Şekil 14.22).

Adsız1

6– Sadece grafik sembollerle gösterilmesi

Şekil 14.7, Şekil 14.8 veya Şekil 14.9’da gösterilen uygun grafik sembol, ilgili yüzey üzerinde kullanılabilir  ve  bunun  anlamı,  Şekil  14.23-  Şekil  14.25’te  gösterildiği  gibi  teknik  resim üzerinde verilebilir.

Adsız2 Adsız3 Adsız4

7– İki veya daha fazla imalât metodunun gösterilişi

İşlemden önce ve sonraki her iki yüzey tanımı gerekli olduğunda, bu, bir notla veya Şekil 14.26’daki gibi gösterilmelidir (diğer örnekler için, Tablo 14.8’deki örnek 8’e bakınız).

Adsız5

8Yüzey izleri ve izlerin doğrultusunun gösterilişi

İmalât  işleminden  kaynaklanan  yüzey  izleri  ve  izlerin  doğrultusu,  Tablo  14.6’da gösterilen semboller kullanılarak, tam grafik sembol içinde gösterilir (Şekil 14.27).

Adsız6

9– İşleme payının gösterilişi

Adsız7

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA