Yapay Zekayı Dillendirme

1
418

Sayısal veri ile bilginin yeniden oluşturulması ve değiştirilerek yararlı başka işlerin yapılabilmesi mümkün olmuştur. Bu yeniden oluşturulma; elektronik sistemler, bilgisayarlar ve makineler ile insanın etkileşime girebilmesi için gerekli olan insan-makine arayüzünü oluşturmaktadır.

ASCII kodlaması ile standartlaştırılan elektronik yazı biçimi, doğal dilin ifadesi için oluşturulmuştur. Programlama yazı karakterleri sayılar yardımı ile dilin matematiği arasında ilişkiler kurulabilmektedir.

A: 1000001       B: 1000010      C: 1000011      D: 1000100

E: 1000101       F: 1000110      G: 1000111      H: 1001000

I: 1001001       J: 1001010       K: 1001011      L: 1001100

M: 1001101     N: 1001110      O: 1001111      P: 1010000

Q: 1010001     R: 1010010       S: 1010011      T: 1010100

U: 1010101     V: 1010110       W: 1010111     X: 1011000

Y: 1011001     Z: 1011010

İnsanoğlunun dil sayesinde soyut biçimde düşünebilmesinin onu hayvanlardan ayırdığı göz önüne alındığında, dilin veya konuşmanın elektronik olarak yeniden üretilmesini sağlar. Doğal dil tabanlı bu düşünme biçimi, bu gün Yapay Zeka dediğimiz, sayısal veri tabanlı Elektronik Zekanın da temelini oluşturmaktadır.

Sadece yazı olarak değil seslerin, kokuların, dokunma duyusunun(reseptörlerle) ve görüntülerinde sayısallaştırılması ve yeniden üretilmesi mümkündür. Özellikle, görüntü ve ses konusunda, daha öncesinde radyo ve televizyon gibi iletişim araçlarının yaygın olmasından dolayı bir çok format ve standart geliştirilmiş ve etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

1991  yılına ait Microsoft ve IBM tarafından sunulmuş olan 72 Byte’ lık ses kaydının açılım şeması:

Adsız

108 Piksellik renkli resim biçimi:

AdsıIz

1 Yorum

CEVAPLA