Ücretsiz Elektrik Üretimi ve Skaler Dalga

0
456

bir_ay_ucretsiz_elektrik_mujdesi_h431_de584Tesla’nın yıllar önce halka bedava elektrik sağlama amaçlı bir şirket ile anlaştığını biliyor musunuz? (kandırdı demek daha doğru olur) Şirket sahibi anlayınca desteğini çekti ve Tesla bir türlü bu hayalini gerçekleştiremedi.

Gelelim Tesla ücretsiz elektriği nasıl üretecekti? Çoğu insanın doğru akım ve alternatif akımdan haberdardır ancak skaler akım galiba sadece Tesla’nın tam olarak anlayabildiği bir kavramdır. Fizikte çoğumuz vektörel ve skaler olarak nitelediğimiz ölçüler vardı. skaler değereler bir değişkene bağlı olan değerlerdir. vektörel olanlar ise yöne bağımlıdır. Yani daha basit bir deyişle skaler bir maddenin kütlesiyse vektörel ağırlığıydı ve değişkendi. Tesla’nın bulduğu skaler dalga Hertz tabanlı olmayan yani frekans tabanlı dalgalar gibi uzaklığın karesiyle sönümlenmeyen elektrik dalgalarıydı ve yönlendirildiği hedefe ışık hızından bağımsız bir şekilde ansız olarak ulaşmaktaydı.

Tesla 1915’li yıllardan itibaren serbest enerji ile uğraşmıştır. Günümüzde bizim kurduğumuz klasik elektromanyetik ve elektrodinamik teorilerine ait tüm denklemlerde (Newton’un uzayına göre geliştirildiği için) üç boyutlu gerçekliği esas alınarak kurulmuştur yani zaman ve çekim bizim üç boyutumuzdan tamamen bağımsız unsurlardır. Vakum dediğimiz uzay boşluğu ise tamamen sıfır enerji ortamından ibarettir. Oysa günümüzün modern teorik fiziğinde Einstein’ın “Görelilik Kuramı” ve Kaluza’nın yayımladığı “Birleşik Alan Teorisi” ise elektromanyetizma ve çekiminde bir boyut olarak ele almış ve 5 boyutlu uzay-zamanı ortaya koymuştur. Aynı zamanda Dirac uzay boşluğunun elektron-pozitron çiftlerinin akışımından oluşan sanal bir deniz olduğunu ortaya çıkarmış, Wheeler ise sanal denizin mini-karadelik ve mini-akdeliklerin akışımından oluştuğunu ve bunların 5 boyutlu hiper-uzay kanallarından elektrik geçişini sağladığını belirtmiştir. Sıfır derece Kelvin’de bile enerji yoğunluğu vardır.

Sonuç olarak yer çekimi potansiyeli, farklı basınç ve desene sahip olan birçok parçacık tipinin bileşkesinden oluşan bir karışımından ibarettir ve tüm elektromanyetik dalgalar 5-boyutlu bu çekim potansiyelinin açığa çıkmasından kaynaklanır.

Yüksek potansiyele sahip bir sanal elektrikalanı başka bir sanal elektrik alanı ile örtüşünce düşük potansiyel yönünde ve bizim cihazlarımızla da gözlemleyebildiğimiz bir elektrik alanı ortaya çıkar. Kısacası elektromanyetik kuvvet alanları, çekim potansiyelinin gözlemlenebilir akım alanları yoluyla açığa çıkmasından başka bir şey değildir.

Tesla’nın enerjiyi çok uzaklara hiç bozulmadan aktarabilmesinde skaler potansiyelin tüm sanal parçacıklarının polarize edilerek kendi aralarında tutarlı bir düzen oluşturma özelliği ile alakalıdır.

Tutarlı bir yapay elektromanyetik elde etme yolu elektrik alan veya manyetik alanın vektörel olarak sıfır değeri oluşturacak şekilde ters bindirilmesi ile oluşan deterministtik yapıda bir uzay-zaman basıncıdır.indir

Örnek vermek gerekirse caduceus (yılanlı asa) veya bifilar (ikili-sarmal şeklinde olan bir bobin üzerinde salınım yapan bir manyetik alan skaler akım geçmesine sebep olur. Geçen skaler akım sanaldır çünkü söz konusu akım tel üzerinde elektron akışı şeklinde değil sanal enerjisindeki yer kaydırma tarzında oluşan bir akımdır. Bir mucit olan Bedini yerçekimi alanı jeneratörü isimli çalışmasında iki U mıknatısının aynı uçları karşılıklı gelecek şekilde ayarlamış ve aralarına bobinlerden birini yerleştirerek elektrik enerjisine çevirmiştir. Bu çalışmasında Bedini soğuk akım (skaler akım direnci olmadığından tellerde ısınma olmaz) ve aletin ağırlığında da değişim elde etmiştir. Kısacası uzay-zamandaki potansiyelin değişimi ortaya elektrogravitasyonel dalgaların çıkmasına sebep oluyor. Yani resmen yer çekimini kullanabiliriz

indirbedini-imhotedpmotor-small

Bir atom çekirdeğinin kütle ve eylemsizlik değerlerini sahip olduğu skaler dalga yoğunluğu belirler. Madde dediğimiz olgu da dönen partiküllerin etkisiyle yoğunlaşmış yerel skaler eş titreşiminden ibarettir. Yani skaler dalgadaki gerilimin artışı artan küle ve eylemsizlik demektir.

Tüm elektromanyetik ve çekim dalgaları aslında 5 Boyutlu Kaluza G-Alanı’nın bizim uzay-zamanımıza yansımasıdır.

Gelelim bunu nasıl kullanılabilir hale getirebileceğimize. Sıfır dirence ve değere sahip iki skaler dalga aslında saf potansiyellere sahip ve bir yere ulaşmak için enerji kaybı olmadan ve aniden iletilirler. Ancak bir yerlerde bunları kesiştirirsek bu bölgede gözlemlenebilir elektromanyetik  dalga oluşur. Üstelik bu elektromanyetik dalganın büyüklüğünü ve yönünü skaler dalgalarımızla belirleyebiliriz.


images

Kısaca enerjinin ansız olarak hiçbir kayıp olmadan istenilen mesafeye iletimi mümkündür.

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA