Türkiye Ekonomisini Şahlandıracak Reform

0
692

Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ekonomi ile ilgili yeni paket Ekonomide Dönüşüm Paketinin ikinci bölümünü bugün düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Ekonomi paketinde genel itibari ile ülke olarak uygulanması gereken tasarruf tedbirleri açıklandı. Tasarruffun arttırılması için ‘kampanyaların’ başlatılacağını açıklayan Davutoğlu, “İç tasarruf… İç tasarruf… İç tasarruf… Tasarrufları attıracağız ve yatırımları kendi tasarrufumuzla gerçekleştirir hale geleceğiz” diye konuştu.

KAMUDA PLAKET, HEDİYE DÖNEMİ BİTTİ

Kamuda lüks ve gereksiz hediye döneminin de kapandığını söyleyen Davutoğlu, şöyle konuştu:

“Başbakanlık genelgesiyle bundan sonra başta benim yaptığım ziyaretlerde, hiçbir ziyarette yerel yönetimler, valilikler ve diğer kurumlar plaket ve hediye sunumunda bulunmayacaktır. Süslü plaketler yerine fidan dikimi özendirilecektir.”

Davutoğlu’nun yaptığı son dakika Ekonomide Yeni Dönüşüm Paketi’nin detayları şöyle:

-Büyüme verileri beklentilerimizin altında ama dünya geneline bakıldığında takdir gören bir performans.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ

Petrol fiyatlarındaki düşüş ekonomimize olumlu etki yapacaktır. Bu düşüşü tüketice yansıtmaktayız.

RUSYA’DAKİ KRİZ (TÜRKİYE RUSYA ŞOKU YAŞAMADI)

Rusya’daki durumun Türkiye’ye yansıyıp yansımayacağına ilişkin olarak da Davutoğlu, şunları söyledi: “Dolar, TL karşısında değer kazandı ama finans sistemimiz sağlam. Herhangi bir şok etkisi yaşamadan bunu atlatabildik. Türk ekonomisinin sağlamlığı ve krizlere dayanıklılığı konusunda tereddüdümüz yok. Kimse, hiçbir şekilde bu anlamda ekonomimizden olumsuz bir gelişme beklememelidir. Kendimizden eminiz.”

Rusya gibi ülkelerde iniş çıkışlar bütün ülkeleri etkileyebiliyor. Piyasalar 2-3 gün öncesine göre daha istikrarlı bir seviyeye geldi.

8 maddelik reform paketinin başlıkları şöyle:

Makro alanları ilgilendiren 8 başlığı paylaşacağız,
*Üretimde verimlilik
*Yurt içi tasarruf
*İstanbul finans merkezi
*Kamu harcamaları
*Kamu gelirleri kalite
*İş ve yatırım geliştirme
*İstatiski bilgi
*Kayıtdışı ekonomi azaltılması programı

SANAYİYE DESTEK GELECEK

Üretimde katma değeri arttırmayı amaçlıyoruz. Cari açık yaşamadan üretimi arttırmayı hedefliyoruz. Sanayi sektöründe katkının yüzde 50’nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

KOBİLERE MÜJDE

Kobilerin devlet desteğinden faydalanması için çalışmalar yapacağız. Dünya ölçeliğinde KOBİ’lere verilen desteğin arttırlımasını sağlayacağız.

CAYDIRICI VERGİ GELİYOR

Dışarıdan gelen lüks tüketim malların acaydırıcı vergiler uygulanacak.

ALTIN BANKACILIĞI GELİYOR

Altın bankacılığını geliştirecek ve destekleyeceğiz.

BİREYSEL EMEKLİLİK KESİNTİ ORANLARI

Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştıracağız. Hayat sigortalarının ve 1 yılı aşan özel sağlık sigortalarının geliştirilmesi için politika seçeneklerini değerlendiriyoruz. Bunları devreye sokacağız.

TASARRUF DÖNEMİ BAŞLIYOR

Özel amaçlı tasarruf mekanizmaları gerçekleştireceğiz. Finansal istikrar gözetilerek ihtiyaç duyulan alanlarda kredi düzenlemelerine ilişkin çalışmalara devam edeceğiz.

İLK 40’A GİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

2014 yılında yüzde 15,5 olacağını tahmin ettiğimiz özel sektör yatırımlarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranını 2018 sonunuda yüzde 19,3’e çıkarmayı, yatırım yeri tahsis miktarını artırmayı ve Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk aşamada ilk 40 ülke arasına girmeyi amaçlıyoruz.

KENTSEL RANTA VERGİ GELİYOR

Hükümetin açıkladığı eylem planına göre, gayrimenkullerin elden çıkarılmasında değer artış kazançlarının vergilendirilmesine yönelik uygulamalar gözden geçirilecek. (İmar planı değişikliklerinde emsal artışı olan parsellerin artan değerinin yüzde 40’ının kamuya ödenmesi planlanıyor.) Başbakan Davutoğlu gayrimenkul rantına ilişkin soru üzerine “İnşaat önemli rant alanı olursa sanayi yatırımı cazibesini kaybeder. Gelir adaleti olarak bütün bu topraklar ülkenin ortak kıymetidir. Yeni gelir alanında kamu payı olarak doğru değerlendirilmeli” dedi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da inşaat sektöründe yeni imar planları ya da imar planlarındaki değişikliklerle ciddi rantların oluştuğunu söyledi. Babacan, fırsat eşitliği, adalet ve rantın ne kadarının devlete kalması konularında başlattıkları çalışmayı yakında bitireceklerini söyledi.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ

İstanbul’un ilk aşamada 25 küresel finans merkezlerinden biri haline dönüşmesini sağlayacağız. Farklı finans kurumlarında uygulanan farklı düzenlemeleri ortadan kaldıracağız.

KULLANILMIŞ GİYSİLER ATILMAYACAK

Kulanılmış giysi, ayakkabı vb. ürünlerin yeniden değerlendirilmesi için işlevsel ve sürekli yapılar oluşturulacak. Su israfının azaltılmasına yönelik bilinçlendirme ve yönlendirme faaliyetleri yürütülecek

FAİZSİZ BANKACILIK VE KAMU KATILIM BANKASI

Faisiz finans alanında ürün ve hizmet çeşitliliğini arttıracağız. Kamu sermayeleri katılım bankası kuracağız.

KAYIT DIŞI EKONOMİ İÇİN PAKET GELİYOR

Kayıt dışının azaltılması için çalışmaları için ayrı bir paket hazırlanacak. Önümüzdeki haftalarda detaylarını açıklayacağız.

Vergi mevzuatının sadeleştirilmesini sağlayacağız.

YEREL YÖNETİMLER KENDİ KAYNAKLARINI KULLANACAK

Yerel yönetimlerin kendi kaynaklarını oluşturabilen yapıya kavuşturulamısını sağlayacağız, Yerel yönetimlerin özkaynaklarını kullanabilen bir yapıya kavuşmasını sağlayacağız.

KAMUDA HEDİYE VE PLAKET DÖNEMİ BİTTİ

Başbakanlık genelgesiyle bundan sonra başta benim yaptığım ziyaretlerde, hiçbir ziyarette yerel yönetimler, valilikler ve diğer kurumlar plaket ve hediye sunumunda bulunmayacaktır. Süslü plaketler yerine fidan dikimi özendirilecektir.

İsrafa dönük hediyeler artık kamuda sözkonusu olmayacak. Bundan sonra plaket işine son vermek lazım. En sembolik hediye fidan dikmektir.
Faaliyetleri lüks kitap vb şeylerle tanıtımına gerek yok. Faaliyet kendini tanıtır. İlla ki tanıtım gerekiyorsa elektronik ortamda bu tanıtımlar yapılacak. Ayrıca kitap vb basımlara yapılmayacak.

En önemli meselemiz iç tasarrufların yatırıma dönüşmesidir. Dışarıdan gelen tasarruflarla yapılan yatırım bir süree sonra dışarıdan olan dalgalanmalardan etkilenmeyecektir.

İç tasarruf, iç tasarruf, iç tasarruf… Tasarrufları attıracağız ve yatırımları kendi tasarrufumuzla gerçekleştirir hale geleceğiz.

3 ayda bir söz verdiğimiz eylemlerin sonuçları da açıklanacak. Her eylem planı için uygulama ve kontrol tarihleri konuldu ve bu takvime göre hareket edilecek.

 

SORU-CEVAP

Çalkantının uzun sürmesi durumunda reel sektörün adım atmasını planlıyor musunuz? Lüks ithalatında caydırıcı vergiden bahsettiniz, bunları detaylandırmanızı rica ediyorum? Gayrimenkul vergilerinde yöntem ne olacak?

Dünya ekonomisinde kırılganlık devam ediyor. Dolayısıyla G20 içinde farklı ülkelerin görüş ayrılıkları işaretler sağlıyordu. Olası riskleri değerlendirdik. Önemli olan ekonominin istikrarda kalıcılığı temin ederek genel dengeleri muhafaza etmek. Kriz durumunda ek tedbirleri planlamak. Salı günü ruble yüzde 12, ertesi gün yüzde 10 değer kaybetti. Böylesi bir dalgalanma bütün dünya ekonomilerini etkiler. Ama Türk ekonomisi finans sisteminin sağlam yapısı dolayısıyla herhangi bir şok etkisi yaşamadan bunu atlatabildi. İlk tedbirleri gözden geçirdik. İlk tedbir olarak enerji ödemelerin merkez bankası’nın sağladığı kaynak üzerinden yapılandırılmasıyla etkin politika aracı geliştirdik. Ertesi gün dolar TL karşısında dengeye oturdu. Bir denge haline döndük. Bu kısa süreli ani şoklar karşısında finansal sistemin gücünü, hemen tedbir alabildiğimizi ortaya koyuyor. Reel sektörün dış borcu uzun vadeli. kısa vadede risk görmüyoruz. reel sektörün dış borcunun milli geliri yüzde 15 oranında bu son derece makul. Kısa vadeli şoklardan hemen etkilenecek karakterde değil. Elimizde krizlere yönelik tedbirlerimiz var. Hiçbir konuda ekonomi yönetimimiz bir panik halinde değildir. Devletin döviz fazlası var.

‘KİMSE OLUMSUZ GELİŞME BEKLEMEMELİDİR’

En temel hedefimiz petrol fiyatlarındaki düşüşten gelen karımızı maksimize etmek, bu fiyatların finansal piyasalar vasıtasıyla getirdiği riskleri minimize etmek. Pozitif unsurlar doğrudandır. Petrol fiyatı düşünce anında cari açığımız düşer. Diğeri son olayda gördüğümüz gibi dolaylı etki. Dolaylı etkiler konusunda aşılıyız. Hiç kimse ekonomide olumsuz bir gelişme beklememelidir. Kendimizden eminiz, istikrarımızdan eminiz.

Nihat Zeybekçi: Cari açığın daralmasında en önemli katkı ihracattan. 6.2 milyar dolarlık kısım ithalatta daralmadan kaynaklandı. İçerideki sanayiyi haksız rekabetle zarar veren ithalat ürünlerine destekleri engelleyici çalışma yapıyoruz. Anti-damping vergileriyle gümrük vergisi olarak yansıyor. Önümüzdeki dönemde gerek elektrik-elektronik ürünlerinde gerek diğer alanda bu çalışmalar devam edecek.

Ali Babacan: İnşaat sektörü yeni imar planlarıyla bir anda rantların oluştuğu alan. Burada fırsat eşitliği oluşturacak bir çalışmayı yakında hayata geçireceğiz. Burada önemli olan adaleti sağlayabilmek. İnşaat wsektörü Türkiye için önemli bir sektör. Milli gelirde payı yüzde 5. İnşaat sektörünün payı artacak. Ama bu sektör gelişirken dengenin kurulması, haksız kazançların engellenmesi ve adil bir şekilde vergilenmesi, bakış açımız bu. Bankalarımız sanayi ve üretime daha fazla kredi versin istiyoruz.

Davutoğlu: Ekonomi bir bütün, inşaat sektörü ve imalat sektörünü büyük resimde görüyoruz. İnşaat sektörü imalat sektörünün gelişmesiyle kendi gücünü koruyabilir. Gelir adaleti konusunda da kamu payı itibariyle doğru değerlendirilmesi icap eder.

Genel tasarruf çağrısı yapacağınızı söylediniz. Vatandaş cephesinden nasıl tasarruf yapılması gerekir? Yeni tasarruf tedbirleri söz konusu olacak mı?

Davutoğlu: Tasarruf seviyeleri istediğimiz seviyede değil. Bizim vatandaşımız psikolojik olarak yeniliklere çok çabuk adapte olur. Her vatandaşımızın planlamalarını yaparken gelir ile tüketim arasındaki dengeyi de göz önüne alması lazım. Mobil cep telefonunun kullanımında çok çabuk intibak ediyoruz. İç talebin uyanması yönünde bu olumlu ama iç tasarrufu olumsuz etkilediği yanlar var. Açıklayacağımız kampanya ile toplumsal duyarlılık uyandırmak istiyoruz. Genel tassarruf düzeyimizi yükseltmek durumundayız. Yeni bir kredi tedbiri gündemimizde yok. Tüketici kredilerini frenlemek amacıyla herhangi bir adım atmayacağız. Genel bilinçlenmeyle tasarruf tüketim dengesini bireysel düzeyde oluşturmak istiyoruz. Tasarruflar yatırıma dönüşerek daha fazla istihdam oluşturulacak. Plaket meselesini sadece örnek olarak verdim. Bu sembolik bir adım değil.

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA