Teknik Resim Önemi

0
875

BÖLÜM 1. TEKNİK RESMİN ÖNEMİ

 

A-TEKNİK RESMİN TANIMI

Teknik resim, teknik elemanlar tarafından herhangi bir makinenin veya bu makineye ait parçaların üretimi için kullanılan çizgi lisanıdır. Bir makine parçasını, inşaatı veya bir tesisi  söz  ve  yazı  ile  ifade  etmek  mümkün değildir. Zira  söz  ve  yazı  ile  ifade  etmek istediğimiz mekanizmanın şekli, boyutları ve diğer özellikleri hakkında hiç bir fikir veremeyiz. Tam bilgi ancak teknik resimle mümkündür. Çünkü teknik resim bir makinenin biçimini, boyutlarını, hangi malzemeden yapılacağını, toleranslarını ve yüzey kalitesini belirtir ve karşılıklı anlaşmayı sağlar. Belirtilen bu özellikleri ancak teknik resim eğitimi görmüş kişiler anlayabilir. Çizilen resmin kolaylıkla anlaşılıp üretimin yapılabilmesi için uluslararası standartlara göre çizilmiş olması gerekir.

 

B-TEKNİK RESMİN ENDÜSTRİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Bütün teknik elemanların üretecekleri parçalar hakkında birbirleriyle anlaşabilmeleri için teknik resim kullanmaları şarttır. Tasarlanıp imal edilmek üzere teknik resmi hazırlanan bir mekanizmanın gerçekleşmesi çeşitli atölye ve kısımlarının çalışmaları ile mümkündür. Teknik resim aynı zamanda üretim birimleri arasındaki birlik ve beraberliği de sağlar.

 

C-STANDARTLAR

Standartların kullanılması üretimde maliyet masraflarını, işletme masraflarını, cins ve çeşit sayısını azaltır. Gerektiğinde kolaylıkla yedek parça temin edilebilir. Türkiye’de Türk Standartları Enstitüsü çeşitli konulardaki Türk Standartlarını hazırlayıp yayımlamaktadır.

Örneğin; “Makine Teknik Resminde Çizgiler ” ile ilgili standart, TS 88-24 ISO 128-24 olarak yayımlanmıştır. TS 88-24 ifadesinde TS rumuzu, parçanın Türk Standartlarına uygun

olduğunu, 88-24 sayısı forma numarasını belirtir ve bu forma “Makine Teknik Resminde Çizgiler ” ile ilgili konuları kapsamaktadır. ISO 128-24 ise “Makine Teknik Resminde Çizgiler ” ile ilgili Uluslararası Standart numarasıdır.

Bu   kitap   TS,   TS-EN,   TS-ISO’nun   teknik   resimle   ilgili   standartları   esas   alınarak

hazırlanmıştır.

Dünyada   metrik ve inç olmak üzere iki ölçü sistemi kullanılmaktadır. Bu durum standartlaştırma yönünden bazı sakıncalar ve uyuşmazlıklara sebep olduğu için, Dünya Ülkeleri ISO (International Standarzation Organization) adıyla bilinen Milletlerarası Standartlar Organizasyonu Teşkilatını kurmuştur. Bu organizasyon içinde yer alan Ülkeler, bu teşkilat tarafından kabul edilen standartlara uymak ve bunları alıp bünyesine uydurarak standartlarını düzenlemektedir.

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA