Teknik Resim Zincir Dişliler

0
829

1) Tanımı

Güç ve hareket iletecek millerin merkez uzaklığının fazla olduğu durumlarda, aradaki bağlantıyı dişli çarklarla sağlamak mümkün değildir. Bu gibi hallerde zincir kullanılır.

Zincirler aracılığı ile hareketin iletilmesini temin eden, üzerinde zincire uygun dişler bulunan çarklara zincir dişli denir (Şekil 5.38 a,b).

2) Kullanıldığı yerler

Zincir  şekline  göre  motorlu  araçlarda,  vinçlerde  asansörlerde  ve  diğer  kaldırma mekanizmalarında kullanılır.

3) Çeşitleri

I-  Zincir  şekline  göre:Zincir  dişlileri; kovanlı, makaralı zincir dişlileri, yük zincir dişlileri olmak üzere üç şekildedir.

II- Kullanma amacına göre: Transmisyon zincir dişliler, yük zincir dişlileri

III- Yapılışlarına göre: Tek sıra, çift sıra, üç sıra zincir dişlileri, kaynak konstrüksiyonlu,

tek parçalı zincir dişliler olmak üzere çeşitleri vardır.

4) Zincir dişli elemanları ve bu eleman- ların hesabında kullanılan formüller

Tablo  5.7’de  yuvarlak  baklalı  düz zincir dişlisi elemanları ve formülleri, Tablo  5.8’de  zincirler  için  zincir elemanları ve değerleri, Tablo  5.9’da  diş  sayısı  ve  hatveye  (p) göre bölüm dairesi (d) çapları verilmiştir.

Adsız

Adsız

Adsız

Adsız

5) Zincir dişli çarkların imalât resimlerinin çizilmesi

Zincir   ve   dişlileri   standart   olduğundan   konstrüksiyon   bakımından   dişlerin   imalât resimlerinin çizilmesinde  şekil ve boyutlandırmanın  buna uygun yapılması  gerekir.  Zincir dişliler genellikle bir görünüşle ifade edilirler. Ancak göbek deliğine ait şekil ve ölçülerin diş ile ilgili bazı bilgilerin verilmesi için bir iki diş çizilebilir.

Tornacı için gerekli bilgiler resim üzerinde, dişin açılması ile ilgili bilgiler bir çizelgede gösterilir (Şekil 5.40).

Adsız

6) Zincir dişli çarkların montaj resimlerinin çizilmesi

Zincir dişli çarkların montaj resimleri Şekil 5.41’ de görüldüğü gibi normal, basit ve şematik olarak çizilir.

Adsız

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA