Teknik Resim Yüzey İşleme İşaretleri Sembollerinin Oranları Ve Boyutları

0
693

Adsız1 Adsız2 Adsız3 Adsız4

Adsız5 Adsız6 Adsız7

Adsız1 Adsız2 Adsız3 Adsız4 Adsız5 Adsız6 Adsız7 Adsız8 Adsız9

ZEY PÜRÜZLÜLÜK DEĞERLERİNİN TEKNİK RESİMLER ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİNE AİT ÖRNEKLER

Bazı makine parçalarının yüzey durumlarına ait örnekler Şekil 14.30 ve Şekil 14.31’de verilmiştir.  Bu resimler  üzerinde gösterilen örneklerde makine  parçalarının yüzeylerinin özelliklerine göre yüzey pürüzlülüğü değerleri tespit edilmiş ve parçanın genel durumuna göre bu değerler yerlerine konulmuştur. Yüzey pürüzlülüğü değerleri seçilirken ilgili yüzeyin başka yüzeylerle çalışma şartlarının bilinmesi gerekmektedir. Bu şartlar göz önüne alındığında,  yüzeylerin  sürtünmeli  veya  sürtünmesiz  çalışacağı,  söz  konusu  yüzeye toleranslı  geçmenin  yapılıp  yapılamayacağı,  kaygan  olması  veya  olmaması  vb.  gibi şartlardır. Önce bu şartlar tespit edilmeli, daha sonra bu şartlara uyan pürüzlülük değerleri seçilmelidir. Bu değerler resim üzerine parçanın yüzey durumuna göre anlaşılır bir şekilde konulmalıdır.

Adsız1

Adsız2

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA