Teknik Resim Yazılar

0
911

BÖM 6. YAZILAR

A– GENEL BİLGİ

Teknik resimde kullanılan yazılarda birliği sağlamak açısından şablonla ve elle serbest yazılan yazılara ait son standart TS 10841 EN ISO 3098-2 2002 numaralı standarttır.

TS 10841 EN ISO 3098-2’ e göre yazılar okunaklı, düzenli, sade, mikrofilm ve diğer fotoğrafik çoğaltmalara uygun olmalıdır. Karışıklığı önlemek için karakterler, birbirlerinden

ıkça   ayırt   edilebilir   şekilde   yazılmalıdırlar.   Yazılarda   okumayı   zorlaştıracak   ve çoğaltmada karışıklığa neden olacak değişik karakterlerden ve süslemelerden kaçınmak gerekir.

Not: Bu standart, teknik resim ve ilgili dökümanlarda kullanılan latin alfabesini, rakamları ve işaretleri kapsar. Bu standart, öncelikle şablonla yazılan yazılar için geçerlidir, bununla beraber serbest elle yazılan yazılar için veya diğer uygun metotlarda da kullanılabilir.

Karakterler aralarında, olabilecek karışıklığı önleyebilecek derecede ayırt edilebilir olmalıdır.

Mikrofilm ve diğer fotoğrafik çoğaltmalar için iki karakter arası boşluk en az çizgi veya rakamın iki katı olmalıdır (Tablo 6.1 ve Tablo 6.2).

Kalınlıkları farklı olan harf ve rakamlar arası boşluk, kalın olan harf veya rakamın iki katı olmalıdır.

Küçük ve büyük harflerde çizgi kalınlığı aynı olmalıdır (Şekil 6.1).

Aşı ve yukarı doğru uzantısı bulunan yazı karakterlerinde en az satır aralıkları

Tablo 6.3’ deki değerlerde olmalıdır.

Adsız

B– BOYUTLAR

Teknik  resimde  kullanılan  yazılarda  boyutlandırmaya  temel  olarak  büyük  harf yüksekliği “h” alınmalıdır.

Standart yazı yüksekliği “h” aşağıdaki serilere uygun olmalıdır. Bu basamaklar için

2    oranı resim kağıdı boyutlarına ait standart serisinden türetilerek uygulanmıştır (TS 506/Nisan 1988).

Yazı Yüksekliği Serisi;

2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10 – 14 – 20 mm’ dir.

Büyük harf yüksekliği “h” ve küçük harf yüksekliği “c” en az 2,5 mm olmalıdır. Yazılar dik veya üstten sağa doğru 15° ik (italik) olarak yazılabilir.

Bir   satırda büyük ve küçük   harflerin birlikte kullanılması durumunda küçük harf yüksekliği c = 2,5 mm olduğunda h = 3,5 mm olmalıdır.

Tablo 6.1 A Tipi Yazı  Boyutları  (d = h /14)

Adsız
Tablo 6.2 B Tipi Yazı Boyutları   (d = h / 10)

Adsız

Tablo 6.3 Yukarı ve Aşağı Uzantısı Olan Yazılar İçin En Az Satır Aralık Değerleri

Adsız


Şekil 6.2, 6.3, 6.4, 6.5’ de teknik re sim de kullanılan yazı tipleri verilmiştir.
C– YAZI TİPLERİ

Adsız

Şekil 6.2. A Tipi eğik yazı

Adsız

Şekil 6.3. A Tipi dik yazı

Adsız

Şekil 6.4. B Tipi eğik yazı

Adsız

Şekil 6.5. B Tipi dik yazı

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA