Teknik Resim Yardımcı Görünüşler

0
1458

A– TANIMI

Bazı cisimlerin yüzeyleri esas izdüşüm düzlemlerine paralel olmayabilir. Böyle olunca bu yüzeyler hiçbir izdüşüm düzleminde gerçek büyüklüklerinde görünmezler. Altı temel izdüşüm düzlemine göre çizilen temel görünüşlerin dışında, parçaların özellikle eğik yüzeyleri için yardımcı düzlemler kullanılır. Bu yardımcı düzlemler temel izdüşüm düzlemlerine göre eğik durumda ve görülmesi istenen yüzeylere paralel konumda bulunur veya özellikle eğik yüzeylere paralel olarak tutulur (Şekil 10.1).

Adsız

Şekil 10.1’de, yardımcı görünüşe gerek kalmadan üç görünüşü çizilmiş parça görülmektedir. Şekildeki parçada yüzeyler temel düzlemlere dik veya paralel olduğundan parça üzerindeki girinti ve çıkıntılar gerçek biçim ve boyutlarında görülür. Ancak parçanın sağındaki  çıkıntı,  eğimli  olacak  şekilde  yeni  bir  parça  meydana  getirilecek olursa,  bu yüzeylerin, ilgili görünüşlerinde gerçek biçim ve boyutunda olmadığı görülür. Bu parçanın izdüşümleri şekil 10.2 a’ daki gibi çizilecek olursa, resim çok karışık bir konum gösterir ve eğik yüzeyin gerçek biçimi ve boyutu hakkında şüphe uyandırır. İşçiye verilecek resimlerde böyle karışık ve yanlış anlaşılacak noktalar bulunmamalıdır. Bu sebeple böyle bir parçanın resmi çizilirken Şekil 10.2 b’ de görüldüğü gibi gerekli normal görünüşlerden başka eğik yüzeye ok yönünden dikey bakarak elde edilen ve eğik yüzeyin gerçek biçim ve boyutunu gösteren yardımcı görünüş çizilir. Şekil 10.2 b’ de görüldüğü gibi bu parçanın biçim ve boyutunun belirtilmesi için ön ve yardımcı görünüş yeterlidir. Üst ve sol yan görünüşler çizilmez çünkü yardımcı görünüş, gerçek biçimi göstermektedir.

Cisimlerin temel altı görünüşünden başka çizilen bu tipteki bütün görünüşlere yardımcı görünüşler denir. Yardımcı görünüşleri elde etmek için  cisim ya  izdüşüm düzlemlerine uydurulur veya cismin eğik yüzeyine paralel olmak üzere yardımcı düzlem geçirilir.

B– YARDIMCI GÖRÜNÜŞLERİN ELDE EDİLMESİ

Düzlemlerin geçirilme ve cismin döndürülme durumuna göre üç genel metot uygulanır. Bunlar:

1) Yardımcı düzlem geçirme metodu

2) Okla işaretleme metodu (yatırma metodu)

3) Döndürme metodudur.

1) Yardımcı düzlem geçirme metodu ile yardımcı görünüş elde etmek: Bu amaçla eğik yüzeye dik olacak şekilde bir bakış doğrultusu ve buna dik duran veya eğik yüzeye paralel bir yardımcı düzlem alınır. Düzlemlerin açılarak epürlerinin çizilmesi, sınır ve katlama çizgilerinin  kaldırılarak  görünüşlerin  elde edilmesi  Şekil 10.2 b’ de görüldüğü  gibi yapılır. Böylece eğik yüzey üzerindeki delik çapı ve yüzeyin yarı çapı tam olarak görülür. Yardımcı iz düşüm düzlemi temel düzlemlerden herhangi birisine dik olacak şekilde alınırsa elde edilen görünüşe ana yardımcı görünüş veya birinci yardımcı görünüş denir.

Yardımcı düzleme menteşelendiği kabul edilen ana yardımcı görünüşler;

a- Ön yardımcı görünüş

b- Üst yardımcı görünüş

c- Yan yardımcı görünüş olmak üzere üç çeşittir.

Adsız

I- Ön yardımcı görünüşün elde edilmesi: Şekil 10.3’ de eğik yüzey üzerindeki deliğin gerçek  biçim ve boyutlarında  görülmesi  amacıyla  ön yardımcı  görünüşün  elde edilmesi görülmektedir.

Adsız Adsız1

II- Üst yardımcı  görünüşün  elde edilmesi:  Şekil 10.4’ de üst yardımcı  görünüşün elde edilmesi görülmektedir.

III– Yan yardımcı görünüşün elde edilmesi: Şekil 10.5’ de yan yardımcı görünüşün elde edilmesi görülmektedir.

Adsız Adsız1

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA