Teknik Resim Yardımcı Görünüşler-2

0
1038

2)Okla işaretleme metoduyla (yatırma metodu) yardımcı görünüş elde etmek:

Eğik yüzeye sahip cisimlerin yardımcı görünüşlerinin çiziminde görünüşü çizilmesi gereken eğik yüzeye dik bir bakış doğrultusu seçilerek sadece istenen yüzey çizilir. Böylece eğik yüzeyler biçim ve büyüklük bakımından tam olarak ifade edilebilir. Okla belirlenen bakış doğrultusuna göre görünüşler, ya aynı doğrultudaki bir pozisyonda veya daha uygun bir yere normal bir görünüş olarak çizilebilir.

Şekil 10.6’ da okla işaretleme yöntemine göre çizilmiş bir yardımcı görünüşün nasıl elde edildiği görülmektedir.

Adsız

3) Döndürme metoduyla yardımcı görünüş elde etmek: Eğik yüzeyli cisimlerin eğik yüzeyleri  temel  izdüşüm düzlemlerinden birisine paralel oluncaya kadar döndürülerek gerçek biçim ve büyüklüğünde görülebilir. Genellikle döndürme işlemi sadece eğik yüzey için yapılarak döndürülmüş bir görünüş elde edilir. Şekil 10.7’ de eğik yüzeyli bir cismin döndürme işlemi sonunda elde edilen gerçek büyüklüğündeki yüzeyi ve bunun nasıl elde edildiği görülmektedir.

Adsız

CKISMI YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER

Şekil 10.9’ Şekil 10.10’ da görüldüğü gibi  yardımcı görünüşler, gerekli olmayan ve karışık normal görünüşlerin çizilmemesini sağlar.   Şekil 10.8’ deki yardımcı görünüş, deliğin ve kavisli tepenin gerçek biçim ve boyutunu göstermek için çizilmiştir.

Şekil  10.8’  deki  makine  parçasına üstten     bakıldığında     ne     görüldüyse çizilmiştir.      Halbuki      birçok      makine parçalarında bu şekilde çizilen yardımcı görünüşlerde gereksiz ve karışık kısımlar meydana gelir. Şekil 10.8’ deki parçada yardımcı görünüşün, bir kısmı düzgün bir kısmı   da  karışık  bir   şekildedir. Diğer  yönden parçanın, yardımcı görünüşte düzgün görünen kısmı üst görünüşte karışık bir şekilde görünmektedir.

Adsız

Bu gibi durumlarda görünüşlerin karışıklık gösteren kısımları çizilmeden Şekil 10.9’ da görüldüğü gibi gerekli kısımlar çizilir. Yani görünüşlerin birer kısmı atılır. Atılan kısımların kenarları da serbest elle çizilen  yardımcı çizgilerle sınırlandırılır. Bu şekilde elde edilen yardımcı görünüşe kısmi yardımcı görünüş denir. Bu görünüşler zaman kazandırdığı gibi resmin okunmasını da kolaylaştırır.

Eğik kısımların normal izdüşümleri kolay çizilebilen makine parçalarının, eğik yüzeylerinde delikler varsa ve bunların gerçek biçimleri yardımcı görünüşlerde belirtilmiş ise,  bunların  normal  görünüşlerinde  delikler gösterilmez.  Sadece    Şekil  10.10’  da görüldüğü gibi eksenlerini çizmek gerekir.

Adsız1

D– EĞİK YÜZEYLİ PARÇALARIN ÇİZİLMESİ:

Şekil 10.11’ deki parçanın yardımcı görünüşü ok metodu, Şekil 10.12’ deki aynı parçanın yardımcı görünüşü de döndürme metodu ile çizilmiştir.

Adsız2

Adsız1

Şekil 10.11. Eğik yüzeyli parçanın yardımcı görünüşlerinin ok metodu ile çizilmesi

Şekil 10.12 deki parçanın yardımcı görünüşü döndürme metodu ile çizilmiştir. Görünüşlerin okunmasında yanlış anlaşılma ihtimalini ortadan kaldırmak için döndürme işlemi sürekli ince çizgi ile gösterilmelidir.

Adsız2 (2)
Adsız1

Şekil 10.12. Eğik yüzeyli parçanın yardımcı görünüşünün döndürme metodu ile çizilmesi

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA