Teknik Resim Sonsuz Vida ve Dişlisi

0
870

1) Tanımı: Eksenleri birbirine dik veya çapraz olan bir sonsuz vida ile karşılık dişlisin- den oluşan dişli çiftidir.

2) Sonsuz vida:

Üzerinde, profil açısı 30°  olan trapez diş bulunan veya evolvent profilli diş açılmış silindirik vidadır. Dönme sırasında sonu gelmediği kabul edilerek sonsuz vida denilmiştir.

Dişler genellikle, 30°  profilli trapez vida olarak açılır. Vida dişleri sağ veya sol olarak yapıldığı gibi, birden fazla ağızlıda yapılabilir. Hız oranı vida ağız sayısı ile ilgilidir. Ağız sayısının çok olması randımanı yükseltir.

3) Sonsuz vida dişli çarkı

Sonsuz vida tarafından döndürülen üzerinde, silindirik yüzeyinde sonsuz vidaya uygun evolvent profilli dişleri bulunan dişli çarktır. Genellikle döküm ve bronzdan yapılırlar. Helis açısı, malzemesinin cinsine göre 5,5° – 8,5° arasında yapılır.

Çalışmanın kolaylaştırılması için karşılık dişlisi, kendini döndüren sonsuz vidanın çap ve devir sayısına bağlı olarak, çeşitli biçimlerde yapılırlar (Şekil 5.26).

Adsız Adsız1

4) Sonsuz vida ve karşılık dişlisinin imalât resimlerinin çizilmesi

Sonsuz vida ve karşılık dişlisinin imalât resimleri ayrı ayrı çizilir. Sonsuz vidanın imalât resminde uygun bir yere bir iki diş detayı çizilerek ölçüler verilebilir (Şekil 5.29).

İmalât için gerekli bilgiler resim üzerinde eksiksiz olmalıdır. Şekil 5.27’de sonsuz dişli çark imalât resmi görülmektedir.

Adsız

5) Sonsuz vida ve karşılık dişlisinin elemanları ve hesaplanması

Adsız

Adsız1

6) Sonsuz vida ve karşılık dişlisinin montaj resimlerinin çizilmesi

Beraber çalışan sonsuz vida ve karşılık dişlisinin montaj resimlerinin çizilmesi, her iki elemanın özelliklerinin dikkate alınmasıyla yapılır. Her iki elemana ait helis açısı, dönme yönünün belirlenmesi ve yataklamanın kontrolü bakımından belirtilmelidir.

Sonsuz vida ve karşılık dişlisinin montajlarında mil eksenleri iki ayrı düzlemde bulunduğundan ve aynı zamanda yataklama resminin çizilmesi gerektiğinden en az iki görünüşün çizilmesi gerekir. Montaj resimleri ile ilgili örnekler Şekil 5.30’ da gösterilmiştir.

Adsız

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA