Teknik Resim Perçinler ve Kaynaklar

0
1127

PEİNLER

1)  Tanımı  ve  özellikleri:  İki  saç  parçasını  sökülemeyecek  şekilde  birleştirmeye yarayan  çelik,  bakır,  aliminyum  ve  aliminyum  alaşımlarından   yapılan  elemanlardır. Perçinler 10 mm’ den büyük 10 mm’ den küçük olmak üzere iki  grupta toplanmıştır.

Perçinlerin  önceden  yapılmış  birer  başı  olduğu  için,  perçinlenecek  saç  parçaları matkap veya zımba ile delindikten sonra perçin takılarak gövdenin dışta kalan kısmı dövülerek  ikinci  bir  kapama  başı  daha  yapılarak  parçalar  birleştirilir.  Şekil  7.1’  de perçinleme işlemi, perçinin kısımları görülmektedir.

Adsız

Perçin  seçimi perçinlenecek  parçanın kalınlığına  göre tayin edilir.  (Yaklaşık  olarak d= 1,8.s ). Dışarı taşan kısmın uzunluğu  çap cinsinden aşağıdaki değerlerde bulunur.

Yuvarlak başlı perçinler

(d< 20 mm)………1,5.d

Havşa başlı perçinler

(d > 20 mm )…….1,7.d

2) Perçin Çeşitleri: Perçinler kullanma yerlerine göre dört grupta toplanır.

I- Çelik inşaat perçinleri              III- Lokomotif perçinleri

II- kazan perçinleri                     VI- Diğer perçinler

3) Perçinlerin resimlerde gösterilmesi: Perçinin tek başına çizimi ve ölçülendirilmesi Şekil 7.1’ de gösterildiği gibidir. Kesit resimlerde gösterilişi ise Şekil 7.2’ de verilmiştir. Şekil 7.2  a’ da  çelik  konstrüksiyonlar-  da  kullanılan  bir  perçinin  Şekil  7.2  b’ de  ise  kazan konstrüksiyonunda kullanılan perçinin bulunduğu yerdeki kesit görünüşleri verilmiştir. Şekil Şekil 7.2 b’ de sızdırmazlığı sağlamak için perçin deliğine havşa açılır. Havşa yüksekliği perçin radyüsüne eşit alınır.

4) Perçinli birleştirmeler: Şekil 7.3’ de bu birleştirmelerden örnekler verilmiştir. Şekil 7.3  a’  da  iki  saçın  bindirme  ile  perçinlenmesi  Şekil  7.3  b’  de  iki  saçın  üçüncü  saç yardımıyla tek yamalı olarak perçinlenmesi Şekil 7.3 c’ de ise iki saçın üçüncü ve dördüncü saç yardımıyla çift yamalı olarak perçinlenmesi verilmektedir.

Adsız

Adsız

KAYNAK

1) Kaynağın tanımı ve çeşitleri :

Kaynak iki madeni  parçanın  birbirine sökülemeyecek  şekilde bağlanmasını  sağlar. Kaynak yapmak, malzemesi aynı olan veya birbirine yakın olan iki parçayı bileşme yerlerini ergiterek birbirine bağlamaktır. Kazanlarda, basınçlı kaplarda ve çelik konstrüksiyonlarda sıkça kullanılır. En çok kullanılan kaynak türleri ocak kaynağı, elektrik kaynağı ve gaz kaynağıdır.

Ocak kaynağında birleştirilecek parçalar, plâstik kıvama gelinceye kadar ısıtıldıktan sonra üst üste konularak balyoz veya pres yardımıyla dövülüp kaynatılırlar.

Gaz kaynağında yakıcı bir gaz olan oksijen ile yanıcı bir gaz olan asetilen karıştırılarak bu karışımın yanması sağlanır. Oluşan ısı enerjisi ile birleştirilecek iki parçanın birleşme yerleri ergitilerek birbirine kaynaması sağlanır.

Elektrik  kaynağında  ısı  elde  etmek  için  elektrik  enerjisinden  faydalanılır.  Elektrik kaynağı direnç ve ark kaynağı olmak üzere iki türdür. Direnç kaynağının ise alın kaynağı, nokta kaynağı ve dikiş kaynağı olmak üzere üç çeşidi vardır. Alın kaynağında birleştirilecek parçaların uç kısımları elektrik enerjisi ile ısıtılarak yumuşatılır ve alın alına bastırılarak kaynaklanır.  Nokta  kaynağında  birleştirilecek  iki  saç  parça  üst  üste  getirilerek  nokta kaynağı elektrotları arasına  yerleştirilir. Elektrotların saçlara bastırılması ile elektrik akımı saçlardan  geçer. Elektrotların  değdiği  yerler  ergiyerek  saçların  birbirine  kaynaması sağlanır. Nokta kaynağı 5 mm kalınlığa kadar saç parçalarının kaynatılmasında kullanılır.

Dikiş kaynağında birleştirilecek iki saç parça üst üste getirilerek dikiş kaynağı makinesindeki  makaraların arasından geçirilir. Makaralar aynı zamanda elektrot görevi görürler.  Makaraların baskısı sonucu değdiği yerler dikiş halinde kaynaklanır.

2) Kaynağın resimlerde gösterilmesi

Kaynatılacak parçalar kaynak işlemi yapılmadan önce birleştirme çeşidine göre kaynak edilmeye  uygun duruma  getirilirler.  Köşe birleştirmelerin  dışında  kalan birleştirmelerde özellikle kalın parçalarda kaynak esnasında ergimiş elektrotun dolduracağı “Kaynak ağzı“ denilen boşluk açılır. Bu boşluk boyunca veya köşe boyunca yapılan kaynağa dikiş denir.

a– Kaynak sembolleri

Teknik  resimlerde  kaynak,  genel  önerilere  göre gösterildiği  gibi sadeleştirmek  için sembollerle  de  gösterilebilir.  Bu  semboller  genellikle  kaynak  dikişinin  şekline  benzer. Kaynak dikişi de kaynak ağzının şeklini belirler. Kaynaklı resimlerde kullanılan kaynak tipleri için ana semboller Tablo 7.1’ de verilmiştir.

b– Yardımcı  semboller

Kaynak ana sembollerinin dışında  kaynak dikişinin dış biçimini gösteren ek semboller vardır. Ek semboller Ana sembollerle beraber kullanılır. Tablo 7.3’de yardımcı semboller, Tablo 7.6’da esas semboller için uygulama örnekleri, Tablo 7.7’de esas sembollerin kombinasyonları için örnekler verilmiştir. Kaynak yüzeylerinin tam olarak gösterilmesine gerek bulunmadığında ek sembol kullanılmayabilir.

c– Kaynaklı imalat resmi

Şekil 7.18’de kaynakla imal edilmiş bir parçanın imalât resmi verilmiştir.

KAYNAKLI BİRLEŞTİRMELERİN TEKNİK RESİMLERDE GÖSTERİLMESİ TS 3004 EN  22553

Adsız Adsız1 Adsız2 Adsız3 Adsız4

Adsız Adsız1

Adsız Adsız1

Adsız Adsız1

Adsız Adsız1

Adsız Adsız1

Adsız Adsız1 Adsız2 Adsız3 Adsız4 Adsız5

Adsız Adsız1 Adsız2 Adsız3 Adsız4 Adsız5

Tablo 7.7. Esas Sembollerin Kombinasyonları İçin Örnekler

Adsız Adsız1 Adsız2 Adsız3

Adsız Adsız1 Adsız2 Adsız3

Adsız

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA