Teknik Resim Ölçü Tolerans Örnekleri

0
853

Şekil 15.48 Şekil 15.49 ölçü toleranslarının resimler üzerinde gösterilmelerine ait örneklerdir.

Adsız

Montajı yapılmış parçanım imalat resmi üzerinde konum toleranslarının gösterilmesi

Adsız Adsız1 Adsız2 Adsız3

ŞEKİL VE KONUM TOLERANSLARINA AİT ÖRNEKLER 

Teorik  tamlıktaki  ölçüler  toleranssız  olarak  verilmelidir.  Bu  ölçüler  çerçeve  içine alınmalıdır; mesela 30. Bölümlerin ilgili gerçek ölçüleri, sadece tolerans çerçevesi içinde verilen konum profil veya eğiklik toleransları çerçevesinde kalmalıdır (Şekil 15.50e,f).

Bazı durumlarda doğrultu yer ve toleransları, elemanın kendisine değil, özellikle onun iz düşümünün dışına uygulanmalı ve P sembolü ile gösterilmelidir (Şekil 15.50g)

Adsız

Adsız1

b) En çok malzeme prensibi ve referansların önem sırası

Şekil 15.50 Şekil ve konum toleranslarına ait örnekler

Adsız Adsız1 Adsız2 Adsız3 Adsız4

ÖRNEK:

Adsız Adsız1

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA