Teknik Resim Kramayer Dişli Çarklar

0
955

1) Tanımı

Üzerinde düz veya helisel dişler açılmış doğrusal çubuklara kramayer dişli denir (Şekil 5.31). Kramayer dişli karşısında genellikle küçük silindirik dişli çalışır. Bu dişliye pinyon dişli denir.

2) çeşitleri

IDişlerin açılma şekline göre: Düz, helisel, ok ve spiral kramayer dişliler (Şekil 5.32).

Adsız

AdsızII) Diş profillerine göre: Kramayer dişlilerde diş profilleri üç şekilde meydana gelir.

a- Diş yan profilleri düz trapez (Şekil 5.33 a).

b- Diş tepe ve ayakları yuvarlatılmış trapez (Şekil 5.33 b).

c- Diş yan profili sikloit eğrilerinden oluşmuş (Şekil 5.34).

Adsız

Adsız

III-  Dişlerin  açıldığı  çubuklara  göre:  Çıtalı,  tablalı,  yüksek  diş  bitimli  ve  yuvarlak çubuklu kramayer dişliler (Şekil 5.35).

Adsız Adsız1

3) Kullanıldığı yerler

Kramayer dişliler, pinyon dişli ile birlikte çalışırlar. Böylece dairesel hareket doğrusal harekete  veya  doğrusal hareket  dairesel  harekete  dönüştürülebilir.  Büyük  güçlerin  az kuvvet sarf  ederek, sonsuz vida ve karşılık dişlisi ile birlikte kullanılır.

Kramayer dişli sistemi, matkap tezgahlarında milin aşağı yukarı hareket ettirilmesi, torna tezgahlarında arabanın kayıtlar üzerinde sağa sola hareket ettirilmesinde kullanılır.

İletilecek gücün miktarına, hareketin şekline ve yönüne göre kramayer dişlisinin, diş açılma şekli, yönü, profil ve dişlerin açıldığı  çubuk farklılıklar gösterir.

4) Kramayer dişli elemanlarının hesaplanmasında kullanılan formüller

Tablo 5.6’ da verilmiştir.

Adsız

5) Kramayer dişlilerin imalât resimlerinin çizilmesi

Kramayer dişlilerin imalât resimlerinin çizilmesinde, imalât için tüm bilgilerin verileceği yeterli görünüşler çizilmeli ve uygun bir yere çizelge yapılmalıdır. Genellikle diş profilleri çizilmez fakat dişlerin başlangıç yerlerinde bir kaç diş profili çizilebilir. Çizilen resim üzerinde diş profilinin düz, helis veya ok dişli olmasına ve kullanılan çubuk kesitine göre bilgiler verilmelidir. Şekil 5.36’da bir kramayer dişli imalât resmi verilmiştir.

Adsız1

6) Kramayer dişlilerin montaj resimlerinin çizilmesi

Kramayer  dişlisi veya karşısındaki  pinyon dişlisinin montaj resimlerinin  çizilmesinde genel kurallar yanında kramayer dişli özellikleri de dikkate alınmalıdır.

Çizilen montaj resimlerde, dişlilerin birbirine göre durumu ile yataklama ve bağlama şekilleri de açıklanmalıdır. Bunun için normal görünüş, basitleştirilmiş görünüş ve normal görünüş çizilebilir. Montaj resimlerinde dişin helisel veya ok dişli olduğu da belirtilmelidir. Şekil 5.37’ de kramayer dişli ile ilgili montaj resimleri görülmektedir.

Adsız

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA