Teknik Resim Konik Dişli Çarklar

0
944

1) Tanımı:

Eksenleri kesişen millerde, kuvvet ve hareket iletimi amacıyla kullanılan ve yanal yüzeylerin çevresine ve kesik koni tepe noktasında birleşecek şekilde dişler açılmış dişli çarklardır (Şekil 5.23).

2) Konik dişlilerin çalışma pozisyonları: Konik dişli çarklarda hareket eksenleri çeşitli açılardaki miller aracılığı ile iletilir.

I– Dik çalışan konik dişliler: Hareket ve kuvvet iletiminde kullanılan konik dişli çarkların eksen açıları = 90º’ dir. Hesap ve çiziminde  esas  olan  δ1,  δ2      eksen  açıları toplamı δ1,+ δ2 =90º dir (Şekil 5.23).

Adsız

II- Eksen açıları 90o’ den büyük ve küçük olan konik dişliler: Eksen açıları 90º’ den büyük ve küçük olması halinde, 90°’ den büyük olanlarda çalışma içten, küçük olması halinde çalışma dıştandır (Şekil 5.24).

Adsız

3) Konik dişlilerin imalât resimlerinin çizilmesi ve hesaplanması

Konik  dişli  çark  imalât  resimleri  için  genellikle  tek  görünüş  yeterlidir  (Şekil  5.25). Dökülerek biçimlendirilecek konik dişlilerde diş profilleri gösterilmelidir. Bunun için bölüm dairesi çevresine birkaç diş profili  çizilir. Tablo 5.3 ve Tablo 5.4’te konik dişli çarkların hesaplanması verilmiştir.

Adsız

085-123_022

085-123_023

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA