Teknik Resim Komple Resimler, Montaj Resimler

0
1446

GENEL BİLGİ

1) Komple resmi ve montaj resmin tanımı ve tanıtımı

Komple resim: Birçok parçadan meydana gelen bir bütünün, parçalarını bir arada bir veya daha fazla görünüşlerle gösteren teknik resimdir.

Muhtelif parçaların ne şekilde bir araya getirileceklerini gösteren, fonksiyonları gereği her parçanın ayrı / ayrı takılış yerlerini ve konumlarını belirten, çok büyük makine ve inşaatlar   hariç  genellikle   1:1  ölçeğinde   çizilen,   makine  veya  mekanizmayı   tam belirlemek için gerekli yardımcı görünüşleri veya tam veyahut kısmi kesit görünüşleri ihtiva eden; ancak montaj için gerekmedikçe ölçülendirilmeyen teknik resimdir.

2) Komple resimlerde bulunması gerekli bilgiler

I- Parçanın montaj ve demontajları II- İmat resimlerini çizebilme imkanı II- Parçaların şekil ve sayıları

IV- Makinenin görevi

V- Birlikte çalışacak parçalar

Montaj resmi: Montaj sırasının açıklanması için kullanılan teknik resimdir.

MONTAJ RESİMLERİNİN NUMARALANDIRILMASI

Bir mekanizmayı meydana getiren montaj resimlere birer sıra numarası verilir. Buna ana numara denir. Numaralama sistemi genellikle kurumların kendi sistemlerine göre düzenlenir. Bununla beraber, numaralama işlemi belirli esaslara göre yapılmalıdır.

I-  Montaj  resmin  önce  ana  numarası  verilir.  Ayrıca  montaj  birkaç  grup  montaj resminden meydana geliyorsa, grupları belirten numaralar ve montaj resim üzerindeki her parçaya ayrı, ayrı montaj numarası verilir. Böylece her parça bir resim numarasına sahip olur. Örneğin Şekil 9.3’deki kilidin montaj resmine verilen numara 10.05.0 dır. Burada 10 sayısı genel montaj resminin ana numarası, 05 sayısı grup montaj resminin numarasını ve aynı zamanda grup sayısının 99’ dan az olduğunu 0 sayısı 05 no’lu grup montajının 10’ dan az sayıda parçasının bulunduğunu belirtir.

Kilidin  1 no’lu parçasına ait resim numarası 10.05.1 olur. Bu numara montaj resimde parça listesine imalat resimde yazı alanına yazılır (Şekil 9.4). Genel komple resmin numarası 10.00.0 dır. Montaj resimleri ondalık sayı esasına göre düzenlenir. Önce ana montaj resmi numarası sonra, grup numarası daha sonrada parça numarası yazılır.

II- Standart parçalara sadece montaj numarası verilir. İmalât resimleri çizilmediği için resim numarası verilmez (Şekil 9.3).

III- Cıvata somun gibi birbirinin aynı olan parçalara aynı montaj numarası verilebilir. Aynı parça ayrı malzemelerden yapılacaksa ayrı montaj numarası verilir.

IV–  Rakamların  biçim  ve  boyutları  ile  aralarındaki  mesafeleri,  TS  10841′e  uygun olmalıdır. Bütün parça numaraları, aynı işaretleme tipinde ve yüksekliğinde olmalı; diğer bütün gösterimlerden açıkça ayırt edilebilmelidir. Uygulamada bu, aşağıda verilen misallerde olduğu gibi iki metotla gerçekleştirilir.

V–  Daha  yüksek  rakamların  kullanılması;  mesela  boyutlama  veya  buna  benzer parçalar için kullanılan rakamlar , iki misli yüksek boyutta olmalıdır.

VI- Parça  numaralarının  daire içine alınmaları  halinde  kılavuz çizgi dairenin  merkezine doğru yönelmiş bir biçimde olmalıdır (Şekil 9.2).

VII- Parça numaraları resmin dışına yazılmalı, her parça numarası ilgili parçayla  kılavuz bir çizgi ile birleştirilmelidir (Şekil 9.1). Kılavuz çizgiler birbirleriyle kesişmemelidir.

VIII-  Kılavuz  çizgiler  olabildiğince  kısa  olmalı  ve  parça  numarasından  belli  bir  açıyla çizilmelidir.

XI- Çizimin açık ve okunaklı olması için parça numaraları öncelikli dikey ve / veya yatay

satırlar halinde düzenlenmelidir  (Şekil 9.1).

X- Birbirleriyle ilgili parçaların parça numaraları aynı kılavuz çizgiyle gösterilebilir. (Şekil 9.1’ de 8, 9, 10, 11 no’ lu parçalar)

XI- Karışıklığa  meydan vermemek  amacıyla aynı parçaların  parça numaraları,  yalnızca bir kez gösterilmelidir.

Açık ve anlaşılabilir numaralama için

– Bütündeki muhtemel sıraya göre

– Parçaların önem sıralarına göre

– Uygun bir mantığa göre yapılmalıdır.

Adsız

152-166_003

152-166_004

152-166_005 152-166_006 152-166_007 152-166_008 152-166_009 152-166_010 152-166_011 152-166_012

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA