Teknik Resim Kesit Görünüşler-2

0
1229

KESİT ÇEŞİTLERİ

1) Tam kesit: Kesit düzlemi cismi ortasından ve boydan boya kesiyorsa elde edilen kesit tam kesittir (Şekil 11.1). Genellikle kesit düzlemi simetri ekseninden geçirilir. Bu gibi durumlarda kesit düzleminin gösterilmesine gerek yoktur. Şekil 11.16’da Kesit düzlemi gösterilmediği halde parçanın nereden kesildiği anlaşılmaktadır. Bazı makine parçalarında kesit düzleminin  nereden  geçirildiği  hususunda  yanlış anlaşılmalar  olabileceği  nedeniyle kesit düzleminin gösterilmesine gerek duyulabilir. Şekil 11.17’deki parçada ise, kesit düzleminin nereden geçirildiğinin gösterilmesi gerekmektedir.

Adsız1

Şekil 11.18’de deki parçada tek görünüş verildiği için kesit düzlemi, ortasından geçirilmiştir.  Parçanın  ölçülendirilmesinden  silindirik  olduğu  ve  tam  ortasından  kesildiği kabul edilir.

Adsız2

2)   Yarım Kesit: birbirine dikey iki kesit düzlemi cismin dörtte birini kesiyorsa elde edilen kesit yarım kesittir. Parçaların hem iç ve dış kısmını gösterebilmek için, yarım kesit görünüşleri çizilir. Parçanın kesilmeyen kısmındaki kesik çizgilerin çizilmemesi gerekir. Şekil  11.19’daki parça birbirine dikey iki kesit düzlemi ile kesilmiş, bu düzlemlerden yatay konumda olanı bakış doğrultusuna göre çizgi  görüntüsündedir.  Bakıldığı zaman görünen kenarlar  görünüşlerde gösterilmez. Ayrıca parçanın yarım kesit olduğunu ve kesit düzleminin geçtiği yeri belirtmeye gerek yoktur (Şekil 11.20).

Adsız1

Bazı parçalarda parçayı meydana getiren elemanların kenarları simetri ekseni üzerinde olabilir. Bu gibi durumlarda eksen çizgisi yerine sürekli kalın çizgi çizilir (Şekil 11.21).

Yarım kesitlerde  kesit  (düşey)  konumda  eksenlerin sağına (Şekil  11.20),  (yatay) konumda eksenlerin altına çizilir (Şekil 11.21).

Adsız2

3)  Kademeli  kesit:  Cismin  şekline bağlı olarak kesit görünüşünü çizeceğimiz kısımlar aynı eksen üzerinde bulunmaya- bilir. Bu gibi durumlarda kesit düzlemi istenilen yerlerde kıvrılarak istenilen kesit görünüş elde edilir. Bu tür kesit görünüşe kademeli kesit denir (Şekil 11.22). Parçanın üst görünüşünde kesit düzleminin dönüşleri   kalın  çizgi  ile  belirtilir  (Şekil 11.22b).

 Adsız1

Adsız2

Birbirinin devamı olan, ancak dönüşlerde 90 derece  yerine daha farklı bir açı yapan   iki  ve   daha   fazla düzlemlerle kesilmiş parçalarda olabilir (Şekil 11.23).

Adsız1

4) Kısmi kesit: Tam veya yarım kesitin uygun görülmediği durumlarda, Parçanın sadece görülmesi istenilen yerleri koparılmış gibi gösterilerek Çizilen kesite kısmi kesit denir. Bu kesitin sınırı serbest el çizgisi ile sınırlandırılır. Şekil 11.24’ de bir mil içindeki deliğin Şekil 11.25’ de ise mil üzerindeki kör deliğin kısmen koparılması ve kesit görünüşünün çizilmesi gösterilmiştir. Kısmi kesit, özellikle dolu parçalar (mil) üzerindeki delik, kama kanalı yuva vb. girintilerin gösterilmesinde kullanılır.

Adsız1 Adsız2

5) Bölgesel kesit: Bölgesel kesit görünüşün çiziminde kesit yüzeyinin sınırlandırılma- sına gerek yoktur.(Şekil 11.26).

Adsız1

6)   Döndürülmüş   kesit:   Parçanın şekline bağlı olarak kesit görünüşünü çizeceğimiz kısımlar düz bir düzlem üzerinde bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda kesit düzleminin biri döndürülerek iz düşüm düzlemine paralel duruma getirilir. Bu tür kesite döndürülmüş kesit denir. Şekil 11.27’de verilen örnekte delik ekseninden geçen kesit düzlemi ortasındaki B noktası etrafında ok yönünde döndürülerek   cismin   düşey   eksenine (diğer kesit düzlemine) çakıştırıldığı kabul edilir. Bu işlem yapılırken deliğin düşey eksene hareketiyle önünde bulunan kısmın ileriye hareket ettiği ve deliğin bulunduğu kısmın düşey eksen üzerine geldiği kabul edilir.

Adsız2

Döndürülmüş kesitlerde, diğer kesitlerde olduğu gibi kesit düzleminin geçtiği yeri belirtmeye gerek yoktur (Şekil 11.28). Ayrıca görünmez kenarlar bazı durumlar dışında kesit görünüşte kullanılmazlar.

Adsız1

Şekil 11.29’ da bir flanşlı yatak resmi görülmektedir. Yatağın kulak kısmının gerçek görünüşü, boyutları küçülmüş olarak görünür. Tam boyut ve biçimini gösteren kesit görünüşü elde etmek için şekildeki gibi kulağın oklar yönünde döndürülüp düşey eksen üzerine taşındığı kabul edilir.

Adsız2

Şekil 11.30’da gösterilen flanşın, Ön görünüşü tam kesit alınıp çizildiği zaman kulaklardan bir tanesini çizer diğerlerinin sadece taşan uçları gösterilebilirdi. Bu şekilde elde edilen görünüş parçanın biçimi  hakkında  fazla  bilgi  vermeyeceği için parçanın biçimi hakkında şüpheye düşürebilirdi. Bu sebeple kesit görünüş çizilirken kesit düzleminin eksen üzerinde bulunmayan kulaklardan birinin eksenine kaydırıldığı ve kesit yüzeyinin eksene çakışıncaya kadar döndürüldüğü kabul edilir.

Adsız1

7) Yerinde döndürülmüş kesit: Takviye kanatları köşebent, kasnak kolları ve çeşitli profiller gibi ince uzun parçaların dik kesitlerinin cismin görünüşlerinin üzerine veya dışına çizilmesi ile elde edilen kesit türüdür. Profil kesitlerin görünüşü, cismin eksenine dik bir düzlemle kesilmesinden ve   bu   düzlemde   elde   edilen profil izdüşümünün profil  ekseni etrafında 90° döndürülmesinden elde edilir. Şekil 11.31’ de H profilinde olan parçada   yerinde döndürülmüş kesitin elde edilmesi görülmektedir. Şekil 11.31 a’da elde edi- len profil kesitin izdüşümü 90°  döndürülerek görünüşün yüzeyine çakıştırılmıştır. Şekil 11.31 b’de ise kesitin çizilmiş hali görülmektedir.

Adsız2

Adsız1 Adsız2

Aynı resim üzerinde birden fazla kesit düzlemi olduğunda her kesit düzlemi için ayrı, ayrı  adlandırma yapmak gerekir. Örneğin A-A, B-B gibi (Şekil 11.33).

Bazı parçaların (Miller) profil kesitleri görünüş hizasına çizildiği gibi, görünüş dışında uygun  bir yere de çizilebilir (Şekil 11.33. BB kesiti).

Şekil 11.34,11.35 ve 11.36’ da profil kesitlerle ilgili uygulamalar gösterilmiştir.

Adsız1 Adsız2 Adsız3

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA