Teknik Resim İz Düşümleri

0
694

STANDART NUMARASI: TS 10848 EN ISO 10209-2/2001

                                       TS ISO 5456-2, 4/1999

A– İZ DÜŞÜMÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ

Teknik resmin temelini teşkil eden iz düşümler, tasarı geometriye ait bir konudur ve onun  kurallarıyla  işlenir.  İz  düşüm  kelimeden  de  anlaşılacağı  gibi  bir  izin  bir  yere düşürülmesi anlamına gelir.

Bir iz düşümün oluşabilmesi için: I-   Cisim

II–  Bakış noktası

III– İz düşüm düzleminin var olması gerekir.

Tasarı geometride bir cismi ifade etmek için iz düşüm kullanılır. Bir cismin iz düşümü, o cisme karşıdan bakıldığı zaman cismin düzlem üzerine aksetmiş görüntüsüdür. Buna cismin görünüşü de denir (Şekil 8.1).

Adsız

Şekil 8.1’ de ABCD dörtgenine O bakış noktasından bakıldığında O noktasından çıkan ışınlar, dörtgenin köşelerinden geçerek cismin arkasındaki düzlemi a,b,c,d noktalarında deler. Bu noktaların birleştirilmesi ile meydana gelen abcd dörtgeni ABCD dörtgeninin P düzlemi üzerindeki iz düşümüdür. Aynı şekildeki P düzlemine iz düşüm düzlemi, ışınlara da bakış çizgileri veya iz düşürücü ışınlar denir. Bakış noktasından çıkan ışınların  geliş doğrultularına göre iki çeşit iz düşüm vardır:

1) Merkezî (konik) iz düşüm

2) Paralel iz düşüm

1) Merkezî (konik) iz düşüm: Belirli (sonlu) uzaklıktaki bir noktadan (iz düşüm merkezi) gösterilen cismin bir iz düşüm düzlemi üzerine (normal olarak resim düzlemi) iz düşürülmesi ile meydana gelen bir gerçek gösteriliştir. Merkezî iz düşüm, cismin en iyi görüntü veren resmini (sadece tek bir gözle görüldüğü şekilde) meydana getirir ve daha çok mimarlıkta kullanılır.

Cisim iz düşüm düzleminin  önünde olursa iz düşüm cisimden  büyük (Şekil 8.2), arkasında olursa cisimden küçük olur (Şekil 8.3).

Adsız

Adsız

Adsız

2) Paralel iz düşüm: Paralel iz düşümde bakış noktası iz düşüm düzlemine sonsuz uzaklıkta olup, iz düşürücü ışınlar birbirine paraleldir. Bu tip iz düşümde iz düşüm  boyutları cismin boyutlarına eşittir (Şekil 8.4).  Bu tür paralel ışınlarla elde edilen iz düşüme paralel iz düşüm denir. Paralel iz düşüm, ışınların düzleme dik veya eğik olarak gelmesine göre iki çeşittir.

a) Dik iz düşüm

b) Eğik iz düşüm

Adsız

a– Dik iz düşüm:  Bu iz düşüm metodunda iz düşüm ışınları düzleme dik, birbirlerine paralel  olarak  cismin  görüntüsünü  (iz  düşüm)  meydana  getirirler.  Cisim  ile  cismin  iz düşümü aynıdır (Şekil 8.5).

Dik iz düşüm metodu, teknik resmin bütün alanlarındaki (mekanik, elektroteknik, inşaat  vb.)  cisimlerin görünüşlerinin  çizilmesinde  en sık kullanılan  ve teknik dil olarak bilinen metottur.

Adsız

Adsız

b– Eğik iz düşüm: Cisme gelen ışınlar iz düşüm düzlemine eğik olarak geliyorsa elde edilen iz düşüm eğik iz düşümdür  (Şekil  8.6). Şekilde cismin paralel  eğik iz düşümü görülmektedir. Bu izdüşümün elde edilmesinde kullanılan metot eğik iz düşüm metodudur.

Adsız

Adsız

DEVAMI GELECEKTİR..

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA