Teknik Resim İz Düşümleri-5

0
772

E- İZ DÜŞÜM DÜZLEMLERİ BÖLGELER VE MEYDANA GELMELERİ

a–  Birinci  bölge iz  düşüm metodu: Teknik resimde kullanılan iz düşüm metodunun eşlenik dik izdüşüm metodu olduğu daha önce belirtilmişti. Şimdi bu metodu daha detaylı inceleyelim. Şekil 8.8’ de kullanılan iz düşüm düzlemleri birbirine dik olan üç adet düzlemdir. Bu düzlemlerin adları da Şekil 8.43’ de tekrar belirtildi. Ancak burada dört iz düşüm bölgesi vardır. Çizilecek cisim bu iz düşüm bölgelerinden birinde kabul  edilerek  iz  düşümleri  çizilir. Türkiye’nin de içinde olduğu Avrupa ülkeleri iz düşüm bölgesi olarak 1. bölgeyi, İngilizler ve Amerika’lılar ise üçüncü bölgeyi kullanır- lar.  Görünüşlerini  çizeceğimiz  cisim  Şekil 8.44’ de gösterilen 1. bölgede tutularak her düzlem üzerindeki dik iz düşümleri çizilir. Bu  şekilde  cisimlerin  ön  görünüşü, üst rünüşü ve sol yan görünüşü çizilmiş olur. Bu görünüşleri sırayla inceleyelim.

Adsız

Ön görünüş: Şekil 8.44’ de gösterilen 1. bölgeye yerleştirilen cisme ön taraftan bakılarak düşey düzlem üzerindeki dik iz düşümü çizilir. Bu iz düşüm cismin ön görünüşüdür.

Üst görünüş: Aynı şekilde cisme üst taraftan bakılarak yatay düzlem üzerindeki dik iz düşümü çizilir. Bu iz düşüm cismin üst görünüşüdür.

Yan görünüş: Aynı şekildeki cisme sol yandan  bakılarak profil düzlem üzerindeki dik iz düşümü çizilir. Bu iz düşüm cismin sol yan görünüşüdür.

Adsız

Şekil 8.44 a üç düzlemde bulunan görünüşleri bir düzlem üzerinde gösterebilmek için  yatay  düzlem OX  ekseni  etrafında profil  düzlem ise  OY  ekseni  etrafında okla gösterilen yönlerde çevrilerek bir düzlem (epür) elde edilir (Şekil 8.44 b). Epür çizilirken düzlem çerçeveleri kaldırılabilir.

b– Üçüncü bölge iz düşüm metodu: Bir cismin üçüncü iz düşüm bölgesindeki iz düşümlerinin nasıl çizildiği ve epürün nasıl elde edildiği Şekil 8.45’ de gösterilmiştir. Buna göre cisim Şekil 8.45 a’ da gösterildiği gibi 3. bölgeye yerleştirilir. İz düşüm düzlemlerinin saydam olduğu kabul edilerek cisme önce önden A oku yönünde bakılarak düşey düzlem üzerindeki ön görünüşü elde edilir Sonra B oku yönünde bakılarak yatay düzlem üzerinde üst görünüş, sağ yandan bakılarak yanal düzlem üzerinde sağ yan görünüş elde edilir. Daha sonra yatay ve yanal düzlemler okla gösterilen yönlerde çevrilerek epür elde edilir (Şekil 8.45 b).

Adsız

VİDEOLAR: http://www.youtube.com/channel/UCW1Zh6-ZZ69TInJPEpZhaDQ/videos adresimizden izleyebilirsiz.

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA