Teknik Resim İz Düşümleri-4

0
812

D- DOĞRULARIN VE DÜZLEMLERİN GERÇEK BÜYÜKLÜĞÜNÜN BULUNMASI

1) Doğruların gerçek büyüklüğünün bulunması: Doğruların temel iz düşüm düzlemlerine    göre çeşitli konumlarda olduğu daha önce açıklanmıştı. Doğrular temel düzlemlerden birine veya ikisine paralel oldukları takdirde gerçek büyüklüğünde görünürler. Ancak düzlemlere paralel olmayan gelişigüzel doğrular, düzlemlere eğik olmaları sebebiyle iz düşümlerinde daha kısa görünürler.

Bazı cisimleri meydana getiren elemanlar veya ayrıtlar tam boyda görünmediklerinden ölçülendirilmeleri de mümkün olmaz. Bunun için çeşitli metotlar uygulanarak gerçek büyüklükleri bulunur.

Doğru parçalarının gerçek büyüklüklerinin bulunması için üç metot kullanılır ;

a– Yardımcı düzlem metodu

b- Yatırma metodu

c– Döndürme metodu

Şekil 8.37 a, b, c’ de düşey ve yatay iz düşümleri verilen AB doğrusunun her üç metot  kullanılarak  gerçek büyüklüğünün bulunması görülmektedir.

Yardımcı düzlem metodunda iz düşümlerden birisine (Şekil 8.37 a’ da düşey iz düşümüne)   paralel bir katlama çizgisi çizilir. Doğrunun uçlarından bu katlama çizgisine çizilen dik ara çizgilerin üzerinde yatay düzlemdeki U1 ve U2 uzaklıkları işaretlenir ve yeni iz düşümler (a1 ve b1) bulunur. Yatırma  metodunda  katlama  çizgisi hariç aynı işlemler tekrarlanır (Şekil 8.37 b).

Döndürme metodunda ise doğrunun iz düşümlerinden  birisi  (Şekil  8.37  c’  de yatay iz düşümü), pergel yardımıyla katlama çizgisine paralel oluncaya kadar döndürülür ve düşey iz düşüm düzlemine taşınarak yeni bir iz düşüm elde edilir. Bu iz düşüm doğrunun gerçek büyüklüğüdür.

AdsızAdsız1

Adsız

2) Düzlemlerin gerçek büyüklüklerinin bulunması: Düzlemler temel iz   düşüm zlemlerine  paralel  olduğunda  bunların  iz    düşümleri  gerçek  büyüklüğündedir.  Ancak paralellik özelliği taşımayan düzlemler gerçek büyüklüğünde görünmezler. Bazı cisimler üzerinde bulunan birçok yüzey de eğik durumda olabilir. Gerçek büyüklüğünde görünmeyen bu yüzeylerin ölçülendirilip imalâtlarının yapılabilmesi için gerçek büyüklüklerinin bulunması gerekir. Bunun için doğrular da olduğu gibi üç metot kullanılır.

Şekil  8.38 a, b’de bir ABC düzleminin  izdüşümleri  verilmiş  ve iki metot  kullanılarak gerçek büyüklükleri bulunmuştur (Bu iki metot doğruların gerçek büyüklüklerinin bulunması konusunda anlatıldı). Şekil 8.38’de görüldüğü gibi düzlemin daima çizgi görüntüsüne ihtiyaç vardır.  Bazı  durumlarda  düzlem  çizgi  görüntüsünde  olmayabilir  (Şekil  8.39.).  Bu  gibi durumlarda  önce  düzlemin  çizgi  görüntüsü  bulunur.  Daha  sonra  bu  üç  metottan  biri kullanılarak gerçek büyüklük bulunur.

Not:  Yatırma  metodu,  yardımcı  düzlem  metodu  benzeri  olduğundan  bu  metotun  çizimi yapılmamıştır.

Adsız

Adsız1

Şekil  8.39’  da  görülen  gelişigüzel  konumdaki  bir  ABC  düzleminin  ilk  önce  çizgi görüntüsü, sonra gerçek büyüklüğü bulunmuştur.

Adsız

Bazı cisimler üzerinde bulunan birçok yüzey,  eğik durumda olabilir. Özellikle açınımı çizilecek ve saçtan yapılan parçalarda  bu durum önemlidir. Şekil 8.40’ da görülen cisimde A,B,C yüzeyleri gerçek büyüklükte olmadığı için imalâtlarının yapılması mümkün değildir. Bu sebeple gerçek büyüklüğünün bulunması gerekir. Şekil 8.41 ve Şekil 8.42’ de eğimli yüzeylerin gerçek büyüklüklerinin bulunmasına ait örnek çizimler verilmiştir.

Adsız

Adsız1

Adsız2

VİDEOLAR: http://www.youtube.com/channel/UCW1Zh6-ZZ69TInJPEpZhaDQ/videos adresimizden izleyebilirsiniz.

DEVAMI GELECEKTİR..

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA