Teknik Resim İz Düşümleri-3

0
746

C- GEOMETRİK ŞEKİLLERİN İZ DÜŞÜMLERİ

1) Noktanın iz düşümü: Şekil 8.9’da bir A noktasını kapalı düzlemler arasına yerleştirelim. A noktasının düşey düzlemdeki iz düşümü AD, yatay düzlemdeki iz düşümü AY, profil düzlemdeki iz düşümü AP dir. Bu iz düşümler düzlemlere dik ışınlar kullanılarak çizilmiştir. AD, AY, Anoktalarını düzlemler üzerinde işaretleyebilmek için A noktasının düzlemlere olan uzaklıklarının bilinmesi gerekir. OX ekseni üzerinde A noktasının profil iz düşüm düzlemine olan O1 aralığı, OY ekseni üzerinde yatay düzleme olan O2 yüksekliği ve OZ ekseni üzerinde düşey iz düşüm düzlemine olan O3 uzaklığı işaretlenir. 1, 2, 3 noktalarından düzlemlerin OX, OY, OZ, eksenlerine çizilen paralellerin. kesiştikleri AD, AY, AP iz düşüm noktaları bulunur.

Adsız

Adsız

Adsız

Adsız

Şekil 8.10 da bir cismin üç köşesindeki üç noktanın iz düşümleri ve numaaralanması görülmektedir. Şekil 8.10 a’ da 1 noktası üç görünüşte de görünür. Bunun için 1 rakamı her üç görünüşte de görünüşün dış tarafına yazılır. Şekil 8.10 b’ de 2 noktası ön ve yan görünüşte  görünür.  Üst  görünüşte  ise  görünmez.  Numaralar  ön  ve  yan  görünüşte görünüşün dışına üst görünüşte içine yazılır. Şekil 8.10 c’ de 3 noktası her üç görünüşte de görünmediği için numaralar görünüşlerin içine yazılır. Yatay düzlemden profil düzleme taşınan ışınlar  45° lik doğru ile kestirilerek  taşınır.

2) Normal  doğruların  iz düşümleri:  Şekil 8.11’de bir doğru parçasının  iz düşüm zlemleri üzerindeki iz düşümleri görülmektedir.  Şekilde görüldüğü gibi bir düzleme dik olan bir doğru diğer iki düzleme paraleldir. Yani iki düzleme paralel olan doğrunun üçüncü düzlemdeki  iz düşümü  nokta  görüntüsündedir.  Böyle  doğrulara  normal  doğrular  denir. Doğrunun gerçek büyüklüğü paralel olduğu düzlemdedir. Doğrunun iz düşümünü çizmek için önce doğruyu sınırlayan A ve B noktalarının iz düşümleri çizilir. Sonra bu noktalar birleştirilirse doğrunun iz düşümü çizilmiş olur. Şekil 8.12’ de düşey düzleme dik,   Şekil 8.13’ de yatay  düzleme dik doğrunun iz düşümleri görülmektedir.

Adsız

Adsız

Adsız

Şekil 8.14 a’ da profil düzleme dik duran cismin bir kenarının iz düşümleri ve numaralanması Şekil 8.14 b’ de yatay düzleme dik duran cismin bir kenarının iz düşümleri ve numaralanması Şekil 8.14 c’ de düşey düzleme dik duran cismin bir kenarının iz düşümleri ve numaralanması görülmektedir.

Adsız


3) Eğik doğruların ve eğrilerin iz düşümleri: İz düşüm düzlemlerinden birine paralel,   diğer   iki  düzleme   dikey   veya paralel olmayan veyahut hiçbir düzleme paralel olmayan doğrulara eğik doğrular denir.  Şekil 8.15 incelendiğinde  doğrunun düşey ve profil   iz düşümlerinin boyları, doğrunun gerçek boyundan daha küçüktür. AYBY    iz  düşümü  yatay  düzleme  paralel olduğundan gerçek büyüklüktedir.

Adsız

VİDEO: http://www.youtube.com/channel/UCW1Zh6-ZZ69TInJPEpZhaDQ/videos adresimizden bakabilirsiniz.


Şekil 8.16’ da  düşey düzleme paralel yatay ve profil düzlemlere eğik duran doğrunun iz düşümlerinin boyları doğrunun gerçek boyundan küçüktür. Doğru düzleme paralel olduğundan  AD-BD iz düşümü doğrunun gerçek boyudur.

Adsız

4) Açının İz Düşümü: Bir açının iz düşümünü çizmek için, açıyı meydana  getiren doğruların  iz düşümünü  çizmek gerekir. Şekil 8.25’ de gösterildiği  gibi kenarlar üzerinde gelişigüzel  A,  B,  C  noktaları  alınarak  A-B,  A-C  doğruları  elde  edilir.  Bu  doğruların  iz düşümü  çizildiğinde  açının iz düşümü  çizilmiş  olur. Şekil 8.25’ deki açı düşey düzleme paralel olduğu için açı gerçek büyüklüğündedir.

Adsız

5) Düzlemlerin iz düşümü

a– Normal  yüzeylerin  iz düşümü:   Şekil 8.26’ da görüldüğü  gibi normal  yüzeyleri normal   doğrular   meydana   getirmektedir.   ABCD  düzlemini   meydana   getiren   normal doğruların  iz  düşümleri  çizilirse,  ABCD  düzleminin  iz  düşümü  çizilmiş  olur.  (Normal doğruların iz düşümü konusuna bakınız). Şekil  8.26’ daki düzlem yüzey, yatay düzleme paraleldir.

Adsız

b– Eğik yüzeylerin iz düşümü: İz düşüm düzlemlerinden hiçbirine paralel olmayan zeyler eğik yüzeylerdir. Şekil 8.27’ de eğik bir ABCD yüzeyinin iz düşümleri, Şekil 8.28’ de ise eğik daire yüzeyin iz düşümleri verilmiştir.

Adsız

Adsız

Şekil 8.28′ deki eğik daire yüzeyin iz düşümlerini çizmek için önce dairenin düşey düzlemdeki iz düşümü çizilir. Bunun için daire çapının ve düşey düzlemle yaptığı açının bilinmesi gerekir. Düşeydeki iz düşümü dairenin çapı uzunluğunda eğik bir doğrudur. Bu iz düşüm çizildikten sonra dairenin O merkezinin profil ve yatay düzlemlerdeki iz düşümleri çizilir. Pergel, yarıçap kadar açılarak O merkez olmak üzere her üç düzlemede yarım yardımcı daire çizilir. Çizilen bu daireler 6 eşit parçaya bölünür. (Bölüntü sayısı daha fazla olursa bulunan noktalar daha çok olacağından daha hassas çizim yapılır).

Düşey düzlemdeki bölünmüş dairenin bölme noktasından eğik doğru olarak görünen düşey izdüşüme dikmeler inilir. bu işlemle 1,2,3,4… 12 noktaları bulunur. bu noktalar aynı zamanda daire çevresindeki noktaların izdüşümüdür. Bu noktalardan yatay ve profil düzlemlere ışınlar çıkılır. Işınlarla yardımcı daireler üzerindeki  aynı noktalardan gelen ışınların kesiştiği noktalar eğik dairenin izdüşümü olan elipsi meydana getiren noktalardır. Bu noktalar birleştirilerek elips çizilir.

 

VİDEOLAR: http://www.youtube.com/channel/UCW1Zh6-ZZ69TInJPEpZhaDQ/videos adresimizden bakabilirsiz.

DEVAMI GELECEKTİR..

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA