Teknik Resim İz Düşümleri-2

0
686

B– İZ DÜŞÜM DÜZLEMLERİ

İz düşüm düzlemleri, uzayda sınırsız olup birbirine dik olarak kabul edilen düzlemlerdir. Dik iz düşüm, bir cismin sadece bir yüzeyini gerçek biçim ve boyutunda gösterir. Diğer yüzeylerini belirtemez. Bu yüzden bir cismin bütün biçim ve boyutlarını belirtmek için birden fazla iz düşümünü çizmek gerekir. Bunun için birbirine dik olan 3 adet iz düşüm düzlemi kullanılır (Şekil 8.7). Bunlar şekildeki gibi yatay düzlem, düşey düzlem ve profil düzlemdir. Düzlemler ok yönlerinde açıldığında tek düzlem haline gelir ve kâğıt üzerine çizimi kolaylaşır (Şekil 8.7 b). Cisim bu iz düşüm düzlemleri arasında kabul edilerek her üç düzlem üzerindeki dik iz düşümleri çizilir.

Adsız

Adsız

Adsız

Şekil 8.7’ de gösterilen düzlemleri tanımlayacak olursak;

Düşey düzlem: Yere dik olup bakış noktasının karşısında olan düzlemdir.

Yatay düzlem: Yere paralel olan düzlemdir.

Profil düzlem: Yan tarafta olan düzlemdir.

İz düşüm düzlemleri kullanılarak bir cismin iz düşüm düzlemleri üzerindeki dik iz düşümlerinin çizimine dik iz düşüm denir. Makine resminde kullanılan iz düşüm metodu budur. Bu metodu kullanarak cisimlerin üç görünüşünü çıkarmak mümkündür. Şekil 8.8’ de görüldüğü gibi  cisim  bu  düzlemler arasında tutularak her  bir  düzlem üzerindeki dik  iz düşümleri çizilmiştir. Şekil 8.8’ de elde edilen iz düşümler birbirine dikey düzlemler üzerindedir. Bu üç düzlem üzerindeki iz düşümleri bir düzlem üzerinde gösterebilmek için yatay düzlem OX ekseni etrafında okla gösterilen yönde, düşey iz düşüm üstte, yatay iz düşüm altta olmak üzere, düşey düzlem altına yatırılır. Profil düzlemi de OZ ekseni etrafında döndürülerek düşey düzlemin hizasına yatırılır. Böylece Şekil 8.8 b’ de görülen epür elde edilir.

Şekil 8.8 a’ da görülen cisme ön taraftan bakılarak düşey düzlem üzerindeki  dik iz düşümü çizilir. Bu iz düşüme cismin  düşey iz düşümü denir. Cismin üstten bakılarak yatay düzlem üzerinde elde edilen dik iz düşümüne cismin  yatay iz düşümü denir. Sol yandan bakılarak profil düzlem üzerinde elde edilen dik iz düşüme ise profil iz düşüm denir.

Adsız

Adsız

Adsız

DEVAMI GELECEKTİR..

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA