Teknik Resim İle İlgili Standartlar

0
1361
STANDART NU. KONUSU
TS 88-20 ISO 128-20/2000 ÇİZGİLER İÇİN TEMEL KURALLAR
TS 88-21 ISO 128-21/2000 CAD SİSTEMLERİ İLE ÇİZGİLERİN ÇİZİLMESİ
TS 88-22 ISO 128-22/2000 REFERANS ÇİZGİLERİ VE KILAVUZ ÇİZGİLERİ İÇİN KURALLAR
TS 88-23 ISO 128-23/2000 İNŞAAT TEKNİK RESMİNDE ÇİZGİLER
TS 88-24 ISO 128-24/2003 MAKİNE TEKNİK RESMİNDE ÇİZGİLER
TS 88-25 ISO 128-25/2003 GEMİ İNŞA TEKNİK RESMİNDE ÇİZGİLER
TS 88-30 ISO 128-30/2003 GÖRÜNÜŞLERLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR
TS 88-34 ISO 128-34/2003 MAKİNE TEKNİK RESMİNDE GÖRÜNÜŞLER
TS 88-40 ISO 128-40/2003 KESİTLERLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR
TS 88-44 ISO 128-44/2003 MAKİNE TEKNİK RESMİNDE KESİTLER
TS 88-50 ISO 128-50/2003 KESİT ALANLARINI GÖSTERİLİŞLERİYLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
 

TS 1304 ISO 1101/1995

GEOMETRİK TOLERANSLAR- ŞEKİL KONUM VE DÖNME TOLERANSLARI-SEMBOLER ve

RESİMLER ÜZERİNDE GÖSTERME

TS 1503 EN ISO 1660/1997 PROFİLLERİN ÖLÇÜLENDİRİLMESİ VE TOLERANSLANDIRILMASI
TS 1980-1 EN 22768-1/1995 TOLERANSI VERİLMİŞ UZUNLUK VE AÇI ÖLÇÜLERİ İÇİN TOLERANSLAR
TS 1980-2 EN 22768-2/1995 TOLERANSI VERİLMİŞ UZUNLUK VE AÇI ÖLÇÜLERİ İÇİN TOLERANSLAR
TS 2040 ISO 1302/1999 YÜZEY DURUMLARININ GÖSTERİLMESİ METODU
TS 2318 ISO 3040/2000 KONİK ELEMANLARIN ÖLÇÜLENDİRİLMESİ VE TOLERANSLANDIRILMASI
TS 3004 EN 22553/ 2000 KAYNAKLI BİRLEŞTİRMELER – SEMBOLİK GÖSTERİLİŞLER
TS 2955 ISO 2692/1998 GEOMETRİK TOLERANSLANDIRMA- EN ÇOK MALZEME PRENSİBİ
TS 3532 EN ISO 5455/1998 ÖLÇEKLER
TS 5414 /1987 MAKİNE İMALÂTINDA KULLANILAN ALIŞTIRMALAR, TOLERANS BÖLGELERİ
TS ISO 5456-2 /1999 İZ DÜŞÜM METOTLARI – DİK GÖSTERİLİŞLER
TS ISO 5456-3 /1999 İZ DÜŞÜM METOTLARI – AKSONOMETRİK GÖSTERİLİŞLER
TS ISO 5456-4 /1999 İZ DÜŞÜM METOTLARI – MERKEZÎ İZ DÜŞÜM
TS ISO 5459/1996 GEOMETRİK TOLERANSLAR İÇİN REFERANSLAR VE REFERANS SİSTEMLERİ
TS ISO 8015/1996 TOLERANSLANDIRMANIN ESASLARI
TS ISO 10579/1999 RİJİT OLMAYAN PARÇALARIN ÖLÇÜLENDİRİLMESİ ve TOLERANSLANDIRILMASI
TS 10841EN ISO 3098-2/2002 YAZILAR-LATİN ALFABESİ RAKAMLAR VE İŞARETLER
TS 10844 EN ISO 7083/2001 GEOMETRİK TOLERANSLAR İÇİN SEMBOLLER – ORANLAR ve BOYUTLAR
TS 10847/1993 TEKNİK RESİM KÂĞITLARININ KATLANMASI
TS 10848 EN ISO 10209-2/2001 İZ DÜŞÜM METOTLARI İLE İLGİLİ TERİMLER
TS 11397 ÖLÇÜLENDİRME
TS 11398/1994 ÖLÇÜLENDİRME TERİMLER, GENEL KURALLAR
TS 11399/1994 MAKİNE İLE PROGRAMLAMA İLE ÖLÇÜLENDİRME
TS 11705/1995 KAVİSLENDİRME YARIÇAPLARI
TS 11706/1995 FATURA DİP KAVİSLERİ
TS 12367/1997 TESVİYECİ
TS 12693/2001 MAKİNE TEKNİK RESSAMI

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA