Teknik Resim Görünüş Çıkarma

0
3417

A– GÖRÜNÜŞ ÇIKARMANIN TEMEL İLKELERİ

İmalatı yapılacak bir parçanın, hatasız ve anlaşılır bir şekilde izahı, bu parçanın yeterli görünüşlerinin    çizilmesi,   ölçülendirilmesi    ve   gerekli   diğer   bilgilerinin   yazılmasıyla mümkündür.  bunun  için  parçanın  özelliğine  göre  seçilmiş  ve düzenlenmiş  görünüşleri (izdüşümleri ) kullanılır.

1) Parça konumu ve görünüşlerin tespiti

Eğer her görünüş cismin belli kısımlarına veya yüzeylerine bakılarak çizilmiş ise, her bir görünüş gerekli bilgiyi verecektir. Örneğin Şekil 9.1 a’ da görülen cismin ön yüzüne dik bakılarak elde edilen Şekil 9.1 b’ deki dik izdüşüm cismin ön görünüşünü tam biçim ve boyutunda gösterir. Cisimlerin ise genişlik, yükseklik, ve derinlik olmak üzere üç boyutu vardır. Şekil 9.1 b’ deki ön görünüş cismin sadece ön yüzünün biçimini, cismin genişlik ve yükseklik boyutlarını verebilir. Cismin derinliğini göstermek için ikinci bir görünüşünün çizilmesi gerekir. Şekil 9.1 c’ de görüldüğü gibi cismin üst görünüşü çizilerek derinliği de belirtilmiş olur.

Adsız

2) Görünüş sayısının tespiti ve görünüş çeşitleri

a–  Görünüş  sayısının    tespiti:  Prizmatik  cisimlerin  altı  görünüşü  çizilebilir.  Ama cisimlerin yeteri kadar görünüşleri  çizilmelidir.  Sahife 70′ de belirtildiği  gibi üretilecek bir cismin biçim ve ölçüsünün tam anlaşılır bir şekilde belirtilmesi, o cismin noksansız olarak yapılması için gereklidir. Şekil  9.1 a’ daki cismin iki görünüşünün çizilmesi yeterli idi. Şekil 9.2 a’ daki cismin üretilmesi ise Şekil de görüldüğü gibi üç görünüşü çizilerek mümkündür. Çünkü cismin eğimli kısmı ön ve üst görünüşte belirtilemez.   Sadece ön ve üst görünüş çizilmesi   Şekil   9.2 c’ deki cismin de olabileceği düşünüleceğinden  dolayı bu cismin üç görünüşü çizilmelidir.

Adsız Adsız1

Adsızb– Görünüş çeşitleri (Altı temel görünüşün  elde edilmesi)  : Bir cismin dik- dörtgen prizmadan  meydana geldiği düşünülürse altı yüzü olduğu için cisme altı taraftan bakılarak  altı  görünüşü  elde  edilebilir.  Şekil 9.3’ deki cismin  altı görünüşünü  elde etmek için cisim Şekil 9.4’ de görülen altı düzlemden meydana gelmiş küp şeklindeki düzlemlerin içerisinde kabul edilir.

Adsız

Şekil 9.5’ deki düzlemlerin, Şekil 9.6’ daki gibi açılarak cismin Ön, üst ve sol yan görünüşünden başka diğer üç görünüş; sağ yan görünüş, alttan görünüş ve arkadan görünüş olmak üzere altı görünüşü elde edilmektedir.

Adsız1

Adsız


Altı görünüşün elde edilmesi, ön görünüş tespit edildikten sonra diğer görünüşler ön görünüşle  ve kendi aralarında  90° ve 90° nin katı olan açılar yapmaktadır  (Şekil 9.7). Cismin bütün özelliğini belirtmek için Şekil 9.7’ deki altı görünüşe ihtiyaç yoktur. Bunlardan gereksiz  olanları   çizilmez.   Yani   birbirinin   aynı   olanlardan   görünmeyen   kenarları kapsayanları  atılır. Şekil 9.8’ deki arka, alt ve sağ yan görünüşler  ön, üst ve sol yan görünüşlere benzediği için atılmıştır. görünüşleri seçerken görünmeyen kenarı en az olan görünüşler  tercih  edilir.  Bunun  için  ön,  üst  ve  sol  yan  görünüşler  tercih  edilmiştir. Görünüşler çizilirken epür çizgileri kaldırılmış olarak çizilir (Şekil 9.8 b).

Adsız

Adsız1

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA