Teknik Resim Görünüş Çıkarma-4

0
1317

TEK GÖRÜNÜŞLE İFADE EDİLEN PARÇALARIN ÇİZİLMESİ VE SEMBOLLERLE GÖSTERİLMESİ

Basit bir cismin biçimini belirtmek için en az iki görünüşe ihtiyaç duyulmasına rağmen bazı cisimleri tek görünüşle ifade etmek mümkündür. Bu cisimler silindirik veya kare kesitli cisimlerdir. Şekil 9.19’ da görüldüğü gibi silindirik cismin ifadesi için çap ölçüsünün yanına ∅ sembolü konulur.  Kare kesitli parçanın ifadesi için de ölçüsünün yanına sembolü konulur (Şekil 9.20).

Adsız Adsız1

Şekil 9.21 a’ da çevresine dört delik delinmiş silindirik bir cismin tek görünüşlü resmi görülmektedir. 40 mm’ lik daire üzerinde bulunan 4 adet ∅ 6 deliği ifade etmek için deliğin merkezinden bir çizgi çizerek çevrede 4x∅6 yazılır.

Şekil 9.21 b’ de ise bazı prizmatik cisimlerin görünüşünün üzerine kalınlığı yazılarak tek görünüşle ifade edilirler.

Adsız

a) flanş

Adsız1

b) Saç Parça

Şekil 9.21 Tek Görünüşle ifade edilen parçalar

ÖZEL VE YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER

Parçaları basit yoldan tarif edebilen görünüşlerdir. Bu görünüşler sırasıyla çizilmiştir.

1) Yarım ve 1/4 görünüş: Simetrik olan büyük parçaların simetri eksenin bir tarafında kalan yarıları veya 1/4’ü çizilir. Simetri ekseninin her iki ucuna da iki kısa paralel çizgi çizilmek suretiyle belirtilir (Şekil 9.22).

Adsız

2– Kısmi görünüş: Görünüşlerin birbirine karışmaması için tercih edilen görünüşlerdir. Cismin ifade edilecek kısmı çizilir diğer kısımları atılır (Şekil 9.23).

Adsız1

a– Özel kısmî görünüşler

Bir      görünüşün      yeri,      resmin çizilmesinde kabul edilmiş olan (Şekil 9.10, Şekil 9.12)’ de gösterilen iz düşüm metotlarından birine uymuyorsa bakış doğrultusu uygun bir ok    ile    belirtilmeli    ve    bir    harfle gösterilerek çizilmeli  kısmî  görünüşün uygun  bir  yerine  de  ilgili  harf yazılmalıdır. A görünüşü döndürülerek de çizilebilir, ancak bu durumda döndürme yönü bir  sembolle ve döndürme miktarı (açısı) belirtilmelidir.

3) Koparılmış gibi gösterilen görünüşler

U profilli ve boyları uzun olan parçaları yer ve zamandan kazanmak için bazı kısımları koparılıp atılmış gibi çizilebilir. Koparılan kısımlar serbest el veya zigzaklı çizgilerle çizilmelidir. Burada dikkat  edilmesi  gereken  husus koparılacak kısımdaki şekil ve boyutların, koparıldıktan sonra kalan yerlerle aynı olmasıdır.

RÜNÜŞLERİN OKUNMASI

Bir mühendis ne kadar çok çizilmiş resimleri inceler ve çizerse resim okuma becerisini o kadar çok geliştirir. Bir cismin teknik resminin çizilmesi ne kadar önemliyse başkaları tarafından çizilmiş resimleri anlamak ve parçaların şeklini kafamızda canlandırmak aynı derecede önemlidir.

Cisimlerin çok çeşitli oluşu, çizilen resimleri okumada da belirli bir kural olmamaktadır. Ancak aşağıda belirtilen sırayı izlemek resimlerin okunmasında kolaylık sağlayacaktır.

  1.  Çizilen görünüşlerin konumları ve hangi görünüş oldukları tayin edilmelidir.
  2.  Cismin tüm biçimi hakkında fikir edinilir. Buna göre her görünüş için uygun bakış

yönlerinden bakıldığı farz edilerek cismin biçimi ve büyüklüğü hakkında fikir sahibi olunur.

  1.  Cismi meydana getiren geometrik şekiller ( Dikdörtgen prizma, silindir, koni vb ) göz önünde tutularak cisimlerin em önemli kısımları anlamaya çalışılmalıdı
  2.  Görünüşler üzerindeki kesik çizgilerin neyi ifade ettiği araştırılı
  3.  Cismin çeşitli kısımları ve elemanları arasındaki bağıntıları araştırılmalıdı
  4.  Bütün bunlardan sonra parçanın şekli eksiksiz olarak canlandırılmalıdı

Resim okuma becerisi, en iyi iki görünüşü verilip üçüncü görünüşünün çizilmesi veya eksik verilen görünüşlerin tamamlanması Aynı zamanda görünüşleri verilen parçanın perspektifinin çizilmesi gibi çalışmalarla elde edilir. Perspektifi verilmiş parçaların üç görünüşünü  çizmek    resim  okuma becerisini artıran problemlerdir. Perspektif çiziminin yeterli olmadığı bazı durumlarda parçanın sabun, patates gibi maddelerden modelini yapmak yararlı olacaktır.

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA