Teknik Resim Görünüş Çıkarma-3

0
1188

C– GÖRÜNÜŞ ÇIKARMADA OK METODU

Görünüşler  birbirlerinden  ayrılmış olarak da düzenlenebilir.  Bu metoda göre, esas görünüş sabit tutularak, her görünüş için, esas görünüş üzerinde bakış doğrultuları birer ok ile gösterilir. Esas görünüşte bakış doğrultusu, bir küçük harfle belirtilen diğer görünüşlerin adlandırıldığı uygun büyük harfler, görünüşün hemen üstünde, sol tarafında gösterilmelidir (Şekil 9.13). Bu metotla çizilen görünüşleri göstermek için herhangi bir sembol yoktur.

Adsız

D– GÖRÜNÜŞLERİN SEÇİLMESİ

Bir cismin tanıtımına en uygun görünüşü esas görünüş olarak seçilmelidir; bu görünüş

genellikle  ön görünüştür.

– Ana resimlerde ve montaj resimlerinde bir bütünün esas görünüşü, kullanıldığı veya yerleştirildiği konumda olmalıdır.

– İmalat resimlerinde esas görünüş, parçanın imal edildiği konumda olmalıdır.

–  Diğer  görünüş  ve  kesitlerde  yeterli  tanıtım  veya  eksiksiz  ölçülendirme  için  şu kurallara uyulmalıdır.

– Görünüşler, parçayı hiç bir yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde göstermek için yeterince ve en az sayıda olmalıdır.

–  Diğer  görünüşler,  görünmez  kenarları  mümkün  olduğu  kadar  az  olacak  şekilde seçilmeli ve düzenlenmelidir.

E-İKİ GÖRÜNÜŞLE İFADE EDİLEN PARÇALAR

Genellikle bir cismin boyutlarını belirtmek için iki görünüşü yeterli olmaktadır. Ancak bazı ortak görünüş özellikleri sebebiyle bu durum her zaman mümkün olmaz. İki görünüşle ifade edilen cisimlerde ön, üst görünüş veya ön, sol yan görünüşler tercih edilmelidir. Cisim iki görünüşle ifade edildiğinde eksik ve yanlış anlamaya imkan verilmemelidir. Şekil 9.14’de ön ve üst görünüşleri benzer olan cisimler görülmektedir. Bu cisimlerin  ön ve sol yan görünüşleri yerine ön ve üst görünüşleri çizilseydi, bu görünüşler başka bir cismi de ifade  edebilirdi.  Yani  Şekil  9.14’deki  dört  cisimde  olabilirdi.  Zira  Şekil  9.14’deki  dört cisminde  ön ve üst görünüşleri aynıdır. (Bu konuya 70-71. sayfalarda görünüş çıkarmanın temel ilkeleri konusunda değinilmiştir). Bu sebeple iki görünüşü çizilen parçalarda görünüş seçiminde  dikkat  etmek  gerekmektedir.   Şekil  9.15’  de  uygun  seçilmiş  görünüşler verilmiştir.

Adsız Adsız1

F-ÜÇ GÖRÜNÜŞLE İFADE EDİLEN PARÇALAR

Karışık  makine  parçaları  için  üç  görünüş  yeterlidir.  Bu görünüşler  ön,üst  ve solyan görünüşlerdir. Seçilen görünüşlerde  parçanın bütün özelliklerini açıkça göstermek şarttır. Şekil  9.16  a’  da  perspektif  ve üç  görünüşü  verilmiş  parçanın  görünüşlerinden  birinin olmaması halinde şu değişiklikler olacaktır.

1- Ön görünüş çizilmemişse, diğer görünüşler bir anlam ifade etmeyecektir.

2-Üst görünüş çizilmemişse,  parçayı meydana getiren girinti ve çıkıntıları farklı olabilir. Bu nedenle üst görünüş çizilmelidir. Üst görünüş çizilmediği durumda parçanın Şekil 9.16 b’ de görüldüğü gibi olabileceği düşünülecektir.

3-Solyan   görünüş   çizilmemişse,   parçayı   meydana   getiren   yarım  dairesel   kısım anlaşılmaz.

Şekil 9.17’ de ise üç görünüşü çizilmiş parça örneği verilmiştir.

Adsız Adsız1

G– DÖRT GÖRÜNÜŞLÜ  PARÇALAR

Şekil 9.18′ de ön, üst ve iki yan görünüşü gerektiren parçanın dört görünüşlü resmi görülmektedir. Yan taraftaki kanal ve delikler yan görünüşlerde birbirlerini kapattıkları için her bir kulağın biçim ve ölçülerini belirtmek amacı ile iki yan görünüş çizilmiştir.

Adsız Adsız1

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA