Teknik Resim Görünüş Çıkarma-2

0
921

B– GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA YÖNTEMİ VE SEMBOLÜ

1) Birinci bölge iz düşüm metodu: Birinci bölge iz düşüm metodu uygulandığında cismin görünüşleri, Şekil 9.10 b’ de gösterildiği gibi yerleştirilmelidir. Yani;

Ön görünüş          (A) temel görünüş,

Üst görünüş         (B), ön görünüşün altına,

Sol yan görünüş  (C), ön görünüşün sağına,

Sağdan görünüş  (D) ön görünüşün soluna,

Alttan görünüş     (E)  ön görünüşün üstüne,

Arkadan görünüş (F) sol yan görünüşün sağına çizilecektir.

Şekil 9.9’ daki sembol görünüşlerin çizilmesinde 1. Bölge iz düşüm metodu   yön- teminin uygulandığını gösterir. Parçaların görünüşleri hep bu yönteme göre çizilecek, Şekil 9.9’ daki sembol antetlerde bulunacaktır. Bu sembolün büyüklüğü resimde kullanılan yazı yüksekliği cinsinden ve şekilde verilen oranlarda olmalıdır.

Adsız

Adsız1

2) Üçüncü bölge izdüşüm metodu: Üçüncü bölge izdüşüm metodu uygulandığında cismin görünüşleri, Şekil 9.12 b’ de gösterildiği gibi yerleştirilmelidir. Yani;

Ön görünüş          (A) temel görünüş,

Üst görünüş         (B), ön görünüşün üstüne,

Sağ yan görünüş  (C), ön görünüşün sağına,

Sol yan görünüş   (D) ön görünüşün soluna,

Alttan görünüş    (E) ön görünüşün altına,

Arkadan görünüş (F) sağdan görünüşün sağına çizilecektir. Bu izdüşüm metodu da Şekil 9.11’ deki sembolle gösterilmelidir.

Adsız

Şekil 9.12. üçüncü bölge iz düşüm metoduna göre çizilmiş görünüşler.

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA