Teknik Resim Geometrik Çizimler

0
2062

LÜM 7. GEOMETRİK ÇİZİMLER

Teknik  resimde  önemi  büyük olan geometrik  çizimler  hakkında  basitleştirilmiş  bilgi verilmiştir. Her ressam teknik resim çizerken daima bu geometrik çizimlerle karşılaşır. Bu bakımdan geometrik çizimlerin pratik usullerini bilmesi gerekir.

A- DOĞRUNUN  ORTA NOKTASINI BULMAK

Adsız

 

A   noktası   merkez   olmak   üzere, yarıçapı AB doğrusunun yarısından fazla olan bir yay çizilir.  Pergel,  B noktasına batırılıp  yay  kestirilir.  C ve  D noktaları birleştirilir. CD’ nin AB’ yi kestiği yer AB’ nin orta noktasıdır (Şekil 7.1).

 

 

 

B–  BİR  DOĞRUYA   ÜZERİNDEKİ BİR NOKTADAN DİKME İNMEK VE DIŞINDAKİ BİR NOKTADAN DİKME ÇIKMAK

Adsız

 

1) Dikme inmek: P noktası merkez olmak   üzere   bir   yayla   AB   doğrusu kestirilir.   Bulunan   C   ve   D   noktaları merkez olmak üzere eşit yarıçaplı iki yay çizilerek E noktası bulunur. E ve P noktaları birleştirilir. EP istenen dikmedir (Şekil 7.2).

Adsız

 

2) Dikme çıkmak: B noktası merkez olmak üzere bir yay çizilerek. C noktası bulunur.   Pergel,   C  noktasına   batırılıp aynı yarıçaplı ikinci bir yay çizilir. Bulunan D noktası ile C noktası birleştirilerek uzatılır. DE=DC alınır. E noktası ile B noktası birleştirilir. EB istenen dikmedir (Şekil 7.3).

C- AÇILARIN PERGELLE ÇİZİLMESİ

Adsız

 

Yarıçapı  r  olan bir daire çizilir. Pergelin ayarı  bozulmadan  eksenlerin çevreyi kestiği A ve D noktalarına batırılarak çevreyi kesen bir yay çizilerek E ve F noktaları  bulunur.  Bu  noktalar  merkezle birltirilir. AOE açısı 60º   AOF açısı 30º lik açılardır. EOB 120º (Şekil 7.4).

 

 

D – ÇOKGENLERİN ÇİZİMLERİ

Adsız

1) Eşkenar üçgen çizmek: Önce yarıçapı belli daire çizilir. Pergel bozulmadan merkezi D olan bir yay çizilerek daire üzerinde C ve B noktaları bulunur.  AB,  AC,  BC noktaları birleştirilerek üçgen tamamlanır (Şekil 7.5).

Adsız

2)  Beşgen  çizmek:  Çizilen  dairenin OA  yarıçapının  M orta  noktası bulunur. Pergel M noktasına batırılıp yarıçapı MB olan yay çizilir ve C noktası bulunur BC uzunluğu beşgenin bir kenarının uzunluğudur (Şekil 7.6).

 

 

Adsız

3) Altıgen çizmek: Daire çizilir. Pergel, ayarı bozulmadan A ve  B noktaları merkez olmak üzere çizilen yaylarla C, D, E ve F noktaları   bulunur.   Bu  noktalar   altıgenin köşe noktalarıdır (Şekil  7.7).

Adsız

 

4) Yedigen çizmek: Daire ve eksenleri çizilir.  Pergelin  ayarı  bozulmadan  A merkezli bir yay çizilerek çevre üzerinde B ve   C   noktaları   bulunur.   AO’  nun  orta noktası M ile B noktası arası uzunluk yedigenin bir kenarına eşittir (Şekil 7.8).

 

 

Adsız

 

 

5) Ongen çizmek: Dairenin OA yarı çapının M orta noktası bulunur. Pergel, MB kadar açılarak  çizilen bir yayla C noktası bulunur. OC uzunluğu (s)   ongenin bir kenarıdır (Şekil 7.9).

Adsız

7) Çokgen çizmek: Dairenin AB çapı üzerinde çokgenin kenar sayısı kadar eşit uzaklıklar işaretlenir. Merkezleri A ve B, yarıçapları AB olan iki yay çizilerek C ve D noktaları bulunur. Çap üzerindeki 1 noktası ile C ve D noktaları birleştirilerek uzatılır. E ve F noktaları bulunur. Aynı işlem birer bölme işaret atlanarak tekrarlanır. Çizilen doğruların çevreyi kestiği noktalar çokgenin köşeleridir (Şekil 7.10).  Bu metotla bütün çokgenler çizilebilir.

E- YAY VEYA DAİRENİN MERKEZİNİ  BULMAK

Adsız

 

Yay veya daire üzerinde AB ve CD kirişleri alınır. Kirişlerin orta noktalarına çizilen dikmeler uzatılır. İki orta dikmenin kesiştiği O  noktası yayın veya dairenin merkezidir (Şekil 7.11).

 

F– DAİRE ÜZERİNDEKİ BİR NOKTADAN  DAİREYE TEĞET ÇİZMEK

Adsız

A   noktası   merkez   olmak   üzere   OA yarıçaplı  yay  çizilerek  B  noktası  bulunur. OB birleştirilerek uzatılır. BC=OB alınarak C  noktası  bulunur.  C  ile  A  birleştirilerek teğet çizilir  (Şekil 7.12).

G– YAYLARIN ÇİZİMİ

Adsız

1)   Kesişen   iki   doğruyu   yarıçapı verilen yayla birleştirmek:

a– Kesişen iki doğru birbirine dikse: Her   doğrudan   r   uzaklığında   olan  birer paralel   doğru   çizilir.   Paralel   doğruların kesiştiği    O   noktası,    çizilecek     yayın merkezidir (Şekil 7.13 a). Şekil 7.13 b’ de ise pergel   r kadar açılır. Merkezi C olan yay çizilir. A ve B noktaları bulunur. Pergel A  ve  B  noktalarına  batırılıp  iki  doğruyu birleştirecek   yayın      merkezi   O   noktası bulunur.

Adsız

 

b- Kesişen iki doğru arasındaki açı dar  veya  geniş  ise:  Doğrulara  r uzaklığında  iki paralel  çizilerek  merkez O noktası bulunur.  O noktasından  doğrulara çizilen dikmelerle A ve B teğet noktaları bulunur. Pergel O noktasına batırılarak AB yayı ile doğrular birleştirilir (Şekil 7.14).

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA