Sezarın Kullandığı Şifreli Haberleşme

0
407

SEZAR ŞİFRESİ

Tarih boyunca güvenli iletişim çok büyük sorun olmuştur ve güvenliği arttırmak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bulunmuş ve kullanılmış ilk şifre M.Ö Sezar tarafından  kullanılan yazılan metnin harflerinin sıralarının kaydırılarak ortaya çıkan şifredir. Sezar tarafından kullanıldığı için sezar şifresi adını almıştır. Devlet güvenliği için ortaya çıkan bu şifreleme yöntemi askeri mesajları iletmek için kullanıldı. Mesaj bir başkasının eline geçse bile mesaj onlara anlamsız gelecekti.

Sezar şifresi alfabetik sıra ile harflerin belli sayıda kaydırılmasıyla ortaya çıkar.Bu şifre yöntemi ile haberleşmek için,  haberleşecek 2 kişinin daha önceden harf kaydırma miktarını ve öne yada arkaya mı kaydırılacağını belirlemeleri gerekir. Böylece metni sadece o iki kişi anlar. Orjinal sezar şifresi 3 kaydırmalı bir şifredir. Türk alfabe sistemi ile bir örnek yaptığımızda “SAMİ” yerine “ÖVJG” anlamsız bir yazı ortaya çıkar. Karşı taraf alfabe sırasına göre 3 harf geriye alarak istenilen mesaja ulaşır.

Sezar_sifresi
sezar şifrelemesi

İlginç ve basit gibi görünen bu şifre devlet liderleri tarafından yüzlerce yıl kullanılmıştır. Daha sonra bir Arap matematikçi tarafından kırılmıştır. Arap matematikçinin yaptığı araştırma şöyledir. Standart bir metinde kullanılan harflerin kullanılma sıklığına baktığında genelde en sık kullanılan harf “E” harfidir. Sezar şifreli metinlerde ise “H” harfi en sık kullanılan harftir. Böylece Arap matematikçi kardırmayı 3 olarak bulmuştur.

 

Yazan: Sami Çınar

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA