Rulmanlı Yatak Resimlerinin Çizilmesi ve Ölçülendirilmesi

0
624

Rulmanlı yataklarda dış çap D, iç çap d ve genişlik b ölçülerine göre standartlaştırılmıştır. Ayrıca iç ve dış bileziklerin köşe kavisleri de belirlenmiş ve rulman kataloglarında verilmiştir.  Bu nedenle  rulmanlı yatakların imalat  resimleri  çizilmez.  Montaj  resimlerinde bilezikler  kesit alınmak suretiyle gösterilir. kesilen iç ve dış bilezikler aynı yönde ve ayrı yönde taranabilirler.  Bilye, makara  gibi elemanlar taranmazlar. Şekil 3.13’ de görüldüğü gibi  rulmanın  dış  bileziği  yuvaya  iç  bileziği  ise,  milin  muylu  kısmına  sıkı geçecektir. Segman iç bileziğin eksenel kaymasını önleyecektir.

Adsız

Rulman resimleri çizilirken D, d, b ölçüleri esas alınarak çerçeve çizilir; bilye, makara, gibi yuvarlanma elemanları göze hoş gelecek şekilde çizilmelidir (Şekil 3.14).

Şekil  3.15,  3.16,  3.17,  3.18,  3,19,  ve 3.20’ de çeşitli  rulmanların  çizimleri  ve çizim ölçüleri verilmiştir.

Adsız

Adsız

Adsız

Adsız

Adsız Adsız1 Adsız2

YUVARLANMALI YATAKLARIN SEMBOLİK GÖSTERİMİ

 Yuvarlanmalı yatakların gösteriminde geçerli olan en son standart TS EN ISO 8826 – 1/Nisan 1997 standardıdır. Bu standarda göre yuvarlanmalı yatakların detaylarının ve gerçek şeklinin gösterilmesinin mümkün olmadığı durumlarda (montaj resimlerinde) sembolik gösterimler kullanılır.

Şekil 3.21’de gösterildiği gibi yuvarlanmalı yatakların sembolik çiziminde kullanılan bütün çizgiler aynı çizgi kalınlığı ile sürekli kalın çizgi (TS 88-20 ISO 128-20- 01.2) ile çizilir. Yuvarlanmalı yatağın sembolik çiziminde kullanılan ölçek, resmin ölçeği ile aynı olmalıdır.

Adsız

Yuvarlanmalı yatak sembolik olarak, bir kare ve bu karenin ortasında dikey olarak duran artı işareti ile gösterilir. Merkezdeki artı işareti çerçeveye değmemelidir (Şekil 3. 21).

Yuvarlanmalı yatağın dış hatlarının gösterilmesinin gerekli olduğu durumlarda kesitin dış hatları olduğu gibi çizilir ve yine artı işareti çerçeveye değmemelidir (Şekil 3.22).

Adsız1

Bu gösterim şekli yatay eksenin iki tarafı için de geçerlidir (Şekil 3.23 a). Yuvarlanmalı yatağın  montajının çizilmesinde  özel  dikkat  gerektiren  durumlarda  gerekli  ihtiyaçlar açıklama olarak yazıyla veya standartlarla verilmelidir. Yuvarlanmalı yatağın eski gösterimi Şekil 3.23 b’ de gösterilmiştir.

Adsız2

Yuvarlanmalı yatakların gösteriminde taramadan kaçınılmalıdır. ancak, özel durumlarda, yuvarlanmalı yatağın bütün parçalarının gösterildiği durumlarda yuvarlanan elemanlar hariç dış ve iç bilezikler aynı yönde taranır (Şekil 3.24 a). Ancak, farklı referans numarasına sahip yataklar farklı yönlerde taranabilirler. Yuvarlanmalı yatağın TS 8826-1/Nisan 1997 standardından önceki kesit görünüşü Şekil 3.23b ve Şekil 3.24b’ de gösterilmiştir.

Adsız3

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA