Teknik Resim Kağıtları

0
1057

LÜM 3. RESİM KÂĞITLARI

A– RESİM KÂĞIDI ÇEŞİTLERİ

1) Beyaz resim kâğıdı: kurşun kalemle resim çizmek için kullanılır. Gramajı ile tanımlanır. Gramajı arttıkça kalınlığı artar.

2) Aydınger kâğıdı: Çini mürekkep ile çizgi çizmeye yarar yarı saydam kâğıttır.

3) Eskiz kâğıdı: Ön çalışmalarda kullanılır.

4) Ozalit kâğıdı: Resim çoğaltmaya yarar.

B– RESİM KÂĞIDI ÖLÇÜLERİ

Bir resim kâğıdının küçük kenarı “x” ile büyük kenarı “y” oranı x/y=1/   2 dir. Bu oran standart resim levhaları için aynıdır (Şekil 3.1).

1

                                                                                                               Şekil 3.1. Resim Kağıdı Ölçüleri

Şekil 3.1’ de resim kâğıtlarının ölçüleri, A0 esas alınarak gösterilmiştir.

2

Şekil 3.3’de standart kağıdın bozulmaması için kesilmiş halde (Kaba kesilmiş) A4 kullanılabilir. Yazı alanı (antet) daima resim kâğıdının sağ alt köşesine gelecek şekilde yerleştirilir. Resim klasörlerde muhafaza edilecekse zımba delikleri için sol tarafından 20 mm’lik boşluk bırakılır (Şekil 3.3). A4 kâğıdına genellikle dik tutularak resim çizilir (Şekil3.3). Parçanın boyutlarına bağlı olarak yatık A4 kullanılabilir (Şekil 3.4).

 

C– LEVHALARIN KATLANMASI

Katlamadan amaç katlanmış bir resmin A4 formasını almasını ve resmin sağ alt köşesinde bulunan neye ait olduğunu gösteren başlığın (antet) en üst katına gelmesini sağlamaktır. Böylece katlanmış resimlerin standart dosya veya zarflara sığması ve incelenmek istenen bir kısmının diğer resimleri açmak zorunda kalmadan bulunması kolay olur. Katlamada şu kurallara uyulmalıdır

1)  Dosyalama boyutu: Dosyalama boyutu Şekil  3.5 a,b,c’de verilen değerlere uygun olmalıdır.

 

3

Şekil 3.5. Dosyalama boyutları ve katlama tipleri

Toleranslar yalnızca dosyalama boyutuna ait olup katlama katları için tolerans tespit edilmemiştir.

2)  Yazı  alanının  konumu:  Yazı  alanı  kapak  sayfasında  ve  sağ  alt  köşede bulunmalıdır (Şekil 3.6). Yazı alanında aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

a- Kayıt veya tanıtma numarası      b-  Çizimin  başlığı  c-  Proje  sahibinin  ismi  ile, hazırlayan kişinin ismi ve imzası. Bu üç başlığın kullanılması mecburidir.

4

3) Dosyalara açılacak deliklerin durumu: Şekil 3.7’ de gösterilmiştir.

5

Şekil 3.7. Zımbalama delik sayısı ve ölçüleri

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA