Pellet Nedir? Nasıl Oluşur? Avantajları Nelerdir? Ülke Ekonomisine Katkısı Nedir?

0
1063

Günümüzde yüksek enerji maliyetleri ve küresel ısınma dünya çapında bir sorun olmaktadır. Buna karşın yinelenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için yeni teknolojiler geliştirilmiş ve var olan metotlar çeşitlendirilmiştir. Orman artıkları, ahşap toz ve talaşları ve üretim artığı olan masif artıkların değerlendirilmesi bu kapsamda yinelenebilir enerji kaynakları çevriminde yer almaktadır.

Bu noktada en mükemmel örnek ısı enerjisi üretimi için yüksek kaliteli pellet üretim teknolojisidir.Ahşap Pelletleri,metan gazı emisyonuna sebep olan fosil yakıtların aksine Küresel Isınmayı Önleme konusunda 2 kat fazla pozitif etkiye sahiptir.

  Gelişmekte olan pek çok ülkede küçük ve orta ölçekli hızar tozu veya üretim noktalarında toplamda kayda değer miktarlarda yaş toz talaş ve benzeri ahşap atıklar oluşmakta ve bunların etkin bir şekildedeğerlendirilememesi hatta değersiz olduğunun düşünülmesi sonucu büyük kayıplar oluşmakta aynı şekilde çevreyi de olumsuz anlamda
etkilemektedir.

Öyle ki değerlendirilemeyen bu yaş talaşların Uzun süre bekletilmesi yine metan gazı oluşumuna sebebiyet vermektedir. Metan gazının kirletici etkisi CO2 gazının kirletici etkisinden 21 kat daha fazladır. Ayrıca orman atıklarının da toplanarak değerlendirilememesi sebebiyle, kendiliğinden alev alarak yangınasebebiyet vermesi de yine göz ardı edilen ve kaynaklarımızın
kontrolsüz şekilde kaybolmasına sebep olan önemli bir durumdur.

  Ahşap Pelletler, kuru ve homojen partikül büyüklüğüne sahip ağaç talaşlarının, yüksek yoğunlukta sıkıştırılarak, yüksek kalorifik değere, kolay taşınabilirliğe sahip ve otomatik yakmaya uygun formda küçük silindirik granül yakıtlara çevrilmiş yinelenebilir, temiz bir alternatif yakıttır.

Bioyakıt Pellet Nerelerde Kullanılabilir

Evlerde, İş Yerlerinde, Fabrikalarda, Otellerde, Pansiyonlarda, Sitelerdeki Toplu Kalorifer Sistemlerinde, Apartmanlarda, Müstakil Yerleşim Alanlarında Bioyakıt Pellet kullanabilir.

PELETİN YAPIM AŞAMASI
1-) Hammadde Deposu
2-) Ayrıştırıcı
3-) Değirmen
4-) Fırın
5-) Ara depo
6-) Karıştırıcı
7-) Ara Depo
😎 Pellet Pres
9-) Soğutucu
10-) Elek
11-) SiloTamamen ülke öz kaynaklarımızdan faydalanarak üretilmektedir. Ülkemizde atık orman ürünleri değerlendirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamakla birlikte çevre ve insan sağlığı için de katkıda bulunmaktadır. Ağaç atık malzemelerin toplanarak değirmenden geçirilmesi işlemi sonucunda küçük toz haline getirilir. Daha sonra bu toz halindeki ağaç atık malzemeleri fırında kurutularak nem oranı düşürülür. Kurutulan malzeme yüksek basınç altında preslenerek Pellet haline getirilir. Presten çıkan mamul soğutma işlemi uygulanır ve oradan da paketleme sonunda kullanıma hazır hale gelir.Bu işlemler uygulanması sonucunda aynı ağaç mamulün yanma ve enerji verimini %300 artırarak doğaya çevreye ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır. Bu oran kullanılacak yakıt miktarının üçte bir oranında düşmesi demektir ki buda hem ormanlarımızda daha az tahribat hem de ekonomimizde daha az maliyet demektedir.
Pelet Yakıtlı Sistemlerin Avantajları

1. Odun pelet yakıtlar fosil yakıtlara göre çok daha ucuzdur.
2. Yenilenebilir bir kaynaktır, kendi öz kaynaklarımızdan beslenir.
3. Odun pelet ısıtma sistemleri, ozon
dostudur ve Kyoto Protokolüne göre kabul edilebilir CO salınım eşik değerlerinin altındadır. Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanma sistemi pelet yakma sistemleridir.
4. Odun peletlerinin nakliyesi çok kolaydır, ferdi sistemler için paket halinde satın alınabilir veya merkezi ısıtma sistemleri için, tıpkı mazot tankerleri ile kalorifer yakıtlarının binanın deposuna bir hortum ve pompa sistemi ile nakledildiği gibi, nakledilerek depolanabilir.
5. Odun peletleri dünyanın her yerinde temin edilebilecek rafine bir biyokütledir.
6. Ticari pelet üretimi için ağaç kesilmesi gerekmez. Pelet ormanın atığını değerlendirir. Bu yönü ile, kolayca tutuşabilir orman atıklarının toplanması sonucu, ormanların yangına karşı da korunmasına katkı sağlar.
7. Yeni teknolojili pelet yakma sistemleri otomatik yakıt beslemelidir; bu, daha düşük işletme giderleri ve konfor demektir.
8. Odun peletlerinin maliyeti kolaylıkla artış göstermez. Zira ithal değildir, dış ekonomi ve döviz dalgalanmalarından etkilenmez.
9. Odun peletleri çok yüksek sıcaklıkta yanar. Bu nedenle katı veya gaz atık ürün oluşumu çok düşüktür. 18 kiloluk bir torba pelletin külü sadece 85 gramdır.
10. Oduna oranla depolanması için çok daha az yer gerektirir.
11. İçerdiği nem oranı % 10un altındadır. Bu oran odun yakıtlarda en az bir katının üzerindedir. Düşük nem oranı yanma veriminin yüksek olmasının dayanaklarından biridir.
12. Klasik katı yakıtı sistemlerde, bacalarda önemli oranda kreozot (katran ruhu) oluşur. Pelet sistemlerde ise kreozot hemen hemen hiç yoktur. Bu nedenle bir baca olmaksızın da dışarı egzost edilebilir (hermetik kombilerde olduğu gibi).

Bir Pelet Yakıtlı Soba veya Kazanın İşletim Sistemi

Bir pelet sobada genel olarak şu komponentler vardır :
 Bir yakıt haznesi
• Bir burgu sistemi
 Üç üfleme fanı (yakma, yayılma ve egzoz için)
• Bir yanma odası (yansıtıcı paneller, yanma bölmesi, kül toplayıcı sistem)
• Bir vakum pompası
• Bir ana kumanda kutusu/panosu (veya “elektronik beyin”) 

Pelet yakıcıların bir yakıt haznesi vardır, yaklaşık olarak 20 kg pelet alır. Peletler otomatik olarak, bir burgu sistemi ile yanma odasına taşınır ve ateşle temasıyla birlikte yanmaya başlar. Basit bir elektronik ateşleyici, ateşi yakar. Yakıt besleme sistemi, ısı çıktısının ölçüm değerleri tarafından komut alır, harici bir kadranda bu izlenebilir. Yanma havası, yanma odasına doğrudan bir egzos fan yardımıyla, mükemmel bir hava/yakıt karışımı sağlanarak, azami verim sağlayacak oranlarda iletilir. Taze hava, ısı eşanjöründen geçerek ve fan üfleme gücüyle odanın içine itilir, bunlar, hızını ayarlayabileceğiniz fanlardır.
Ayrıca, ısı, cam kapısından da yayılır. Bu ikili etki, gerçek ortam ısını ve buna paralel olmayan ısıl verimliliğini temin eder.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI

Ülkemizin yılda yaklaşık 20 milyar dolar bütçesini yakıt ihtiyacı için dışarıya ödendiği gerçeğini gördüğümüzde anlıyoruz ki yakıt enerji ihtiyacı ülkemiz için büyük bir külfet olmakta. Bu pellet yakıt tamamen doğal ve %100 ülkemizde kendi kaynaklarımızla elde edilebilir, günümüz şartlarında en ekonomik çevre ve insan sağlığı için en iyi yakıt türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizin parasını dışarıya çıkmasını engelleyeceği gibi istihdam sağlayarak ülke sorunlarından birine de çözüm olma özelliği taşımaktadır. Yıllık dışarıya yakıt için harcadığımız tutarın neredeyse %1 kadar bir yatırımla ülke ekonominse büyük ölçüde katkı sağlamamız mümkündür.

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA