Teknik Resim Ölçekler

0
1200

LÜM 4. ÖLÇEKLER

1

A– ÖLÇEĞİN TANIMI VE ÖNEMİ

Ölçek: Teknik resmi çizilen parçaların, çizim ölçülerinin gerçek ölçülerine oranıdır. Buna göre :
2

 

Teknik resimde, çizilen parçaların gerçek ölçülerine  uygun  çizimleri  yapılır,  ancak  parça  çok küçük ya da çok büyük olabilir.  Bu durumda, resim kâğıtlarına rahatlıkla yerleştirilen ve çizgilerin anlamları- nın anlaşılabileceği gibi daha büyük veya daha küçük ölçülerde resim çizmek gerekir. Böylece, resmin daha anlaşılır olması sağlanır. Ölçek, cismin karmaşıklığına ve gösterilme  amacına göre seçilir. Seçilen  ölçek her durumda, verilmesi istenen bilginin kolay ve açık olmasını sağlayacak büyüklükte olmalıdır.

2

B– ÖLÇEK ÇEŞİTLERİ

Ölçek isimlendirilirken, parça gerçek ölçüsünde çizilmiş  ise;  gerçek  büyüklük  ölçeği,  küçültülerek çizilmiş ise; küçültme ölçeği, büyütülerek çizilmiş ise; büyültme ölçeği, adını alır.

1) Gerçek ölçek: 1:1

2) Küçültme ölçekleri :1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50,

                                                                 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000

                                                            3) Büyütme ölçekleri :2:1, 5:1, 10:1

1) Gerçek büyüklük ölçeği: Cismin gerçek bü- yüklüğünde çizilmesidir. Tasarım resimleri genellikle bu ölçekte çizilir (Şekil 4.1).

2) Küçültme ölçek: Bük boyutlardaki makine parçalarının resimleri çizim ve dosyalama zorluklarına neden  olur.  Böyle  büyük  boyutlu  parçalar  belirli  bir oranda küçültülerek çizilir. Ancak resmin üzerine gerçek boyut ölçüleri yazılır (Şekil 4.2).

3) Büyültme ölçek: çük boyutlu makine parçalarının  gerçek  ölçekte  çizilme  zorlukları  vardır. Aynı zamanda okunması da güçtür. Bu tip parçaların resimleri de büyütülerek çizilir. Küçültme ölçekte olduğu gibi resim üzerine gerçek boyut ölçüleri yazılır (Şekil4.3).

3

 

Çizilen resmin ölçeği yazı alanında (antet) ölçeğe ayrılan yere yazılmalıdır (Şekil 3.9 ,3.10). Açıların çiziminde küçültme ve büyültme yapılamaz.

 

C– DEĞİŞİK ÖLÇEKTE ÇİZİLMESİ GEREKEN KISIMLAR

Böyle hallerde değişik ölçekte çizilmesi gereken kısım sürekli ince çizgi ile daire içine alınır  ve  büyük  harfle  gösterilir  (Şekil  4.4.a).  Çizilen  kısmın  ölçeği  de  harfin  yanına yazılmalıdır (Şekil 4.4.b).

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA