Nissan Leaf Modelinin Parlamasının Sırrı

0
729

NISSAN LEAF MODELİNİN PARLAMASININ SIRRI

Nissan, ilk olarak 2010 yılında üretimine başladığı elektrikli otomobili Leaf’in göze oldukça hoş görünen yeni bir modelini tanıttı. Tanıtılan model, karanlıkta parlayabilen özel kaplamasıyla tüm dikkatli gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.Bu parlamanın sırrı fosforesans pigmentlerdir.

FOSFORESANS PİGMENTLER

Genellikle yol kenarlarındaki trafik tabelalarında ve fabrika çalışanlarının kıyafetlerinin kol ve bacak kısımlarında bulunan, karanlıkta daha rahat gözükmesi için çeşitli pigmentler kullanılır.Bu pigmentler aldığı ışık enerjisini içindeki elektron hareketleriyle tekrar geri verir. Bu geri verme şekli süre bakımından incelendiğinde ikiye ayrılabilir.

Işık kaynağı uzaklaştırıldıktan sonra, eğer ışıma duruyorsa ortaya çıkan ışıldama flüoresans, ışıma devam ediyorsa fosforesans olarak  adlandırılır.

İngiliz pro-teq şirketi ilk olarak kamu alanları gibi yerlerin aydınlatılması için starpack ürününü geliştirdi.Ürün gündüz topladığı ışımaları gece yayıyor.

 

Ürün ilk olarak  İngiltere’de bir parka uygulanmıştır. Sırasıyla  poliüretan polimeri,  fosforesans pigmenti ve daha sonra koruyucu bir şeffaf yüzey olmak üzere 3 katmanda uygulanmıştır. Işın yayınımı 10 saaatten fazladır ve gece parkın aydınlanması sağlanmıştır.

Fosforesans pigmentleri SrAl2O4, CaAl2O4 ve BaAl2O4 farklı matris malzemeler olarak seçilmiş, aktivatör ve yardımcı aktivatör olarak nadir toprak elementlerinden (Eu, Dy) oluşur.

Fosforesans ürünler geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan en etkin olanı mavi-yeşil ışık yayabilen SrAl2O25:Eu+2, Dy+3 fosfor eldesidir. Pigmentler su bazlı boyalara karıştırılarak kullanılabilmektedir.

STRONSİYUM
Stronsiyum, atom numarası 38 olan, gümüşümsü beyaz metalik katı bir elementtir. Sembolü Sr’dir. Toprak alkali metaldir.
Kimyasal olarak son derece reaktiftir.
EVROPİYUM
Sembolü  Eu ve atom numarası 63.
Gümüşi bir metal kolaylıkla havada ve suda okside olur. genellikle oksidasyon durumu +3 ancak oksidasyon durumu +2 de yaygındır.
DİSPROSYUM
Sembolü ile Dy ve atom numarası 66.
Nadir toprak elementlerinden biridir. Metalik, parlak gümüş renklidir. Oda sıcaklığında havada tepkimeye girme eğilimi düşüktür.Disprozyumun karakteristikleri ufak safsızlıklarda bile değişim gösterir

1s 2

2s 2    2p 6

3s 2    3p 6    3d 10

4s 2    4p 6    4d 10    4f 7

5s 2    5p 6

6s 2

Eu elementi elektron dizilimi

Bohr atom modeline göre, çekirdeğe en yakın enerji seviyesine dairesel hareket yapan elektron kararlıdır, ışık yaymaz. Elektrona yeterli enerji verilirse elektron bulunduğu enerji seviyesinden daha yüksek enerji seviyesine sıçrar. Atom bu durumda kararsızdır. Kararlı hale gelmek için elektron tekrar eski enerji seviyesine dönerken almış olduğu enerji seviyesine eşit enerjide bir foton (ışın taneciği / dalgası) fırlatır. Atom bu şekilde ışıma yapar.

Eu+2’nin 4f elektronları, en dış kabuğun kalkan görevi görmesi dolayısıyla, yapıdaki değişikliklere karşı güçlü olmasına rağmen, 5d elektronları bu değişimlerle kolayca ayrılabilir. Böylece, Eu+2 iyonları çeşitli kristal bölgelerde farklı görünür ışıkları yayabilirler.

Eu+2 iyonunun uyarılması ile boşluklar ortaya çıkar ve ikincil aktivatör Dy+3 tarafından da boşluklar doldurulur.

Adsız

Şematik gösterim

KAYNAKLAR

  • Gün Işığında Uyarılabilen Nano Fosforesans Bileşikler

Y.Doç.Dr. Yusuf Ziya Halefoğlu Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi

  • Pro-Teq Surfacing (UK) Ltd.

www.Pro-Teqsurfacing.com

  • Mavimsi-yeşil ve sarımsı-yeşil fosforesans pigmentlerin üretimi,duvar karosu vetroza uygulamalarında kullanımı                                                                                                                                                     Arş. Gör. (Res. Asst) Selvin Yeşilay KAYA – Anadolu Üniversitesi Cam Bölümü, Eskişehir/Türkiye       Prof. Dr. Bekir KARASU – Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Eskişehir/Türkiye

 

  • Uzun Işıma Süreli Fosforesans ÖZELLİĞE SAHİP

SrAl2O4:Eu+2, Dy+3 SİSTEMİNDE PİGMENT ÜRETİMİ

Bekir KARASU, Güray KAYA, Yasemin KISACIK

Anadolu Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Eskişehir

 

  • Fosforesans Pigmentlerin Tarihçesi

Fosfor Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Yazan: Sami Çınar

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA