Nimet Öncesi Namaz, Nimet Sonrası Namaz!

0
630

Zaman müsaitse konferanslarımdan önce iki rekât namaz kılıyorum.

Rabbimden tevfikini bana refik eylemesini, yani başarılar lütfetmesini Ondan rica ve istirham ediyorum. Çünkü her şeyin dizgini onun elinde, her şeyin anahtarı Onun yanındadır. Onun inayetine sığınarak, Onun yardımıyla konferansımı tamamladıktan sonra tekrar yine namaza koşuyorum.
Konferanstan önceki namaz acizliğimi itiraf ve yardım isteme namazı, konferanstan sonraki namaz da, Allah’ın nimetine nail olmanın şükrünü eda ve ilan namazıdır. Kısaca birine yardım dileme ve başarı isteme namazı, diğerine de şükür ve teşekkür namazı denilebilir.
Hepimiz, her nimet için aynı şeyleri yapabiliriz. Nimet öncesi namaz, nimet sonrası namaz. Nimet öncesi namaz, o nimete kavuşmak ve o nimete layık olmak için Allah’ın yardımına muhtaç olduğumuzun ifadesidir. Nimet sonrası namaz da, bizi o nimete kavuşturduğu için Allah’a şükür ve teşekkürün ifadesidir. Kabre kadar, hayat böyle sürüp gidecektir. Gitmelidir.
Beş vakit namazla beraber kıldığımız bu nafile namazlar, bizi, bize beğendirmekten, şımarmaktan ve hava atmaktan kurtaracak ve bizi, Allah’a sonsuz beğenilerini ve takdirlerini sunan bir kul haline getirecektir. Bu durum da bizimdünyayı güzel kapatmamıza, cennet kapılarının bizim için açılmasına vesile olacaktır, inşallah.
Namaz namaz namaz. Gece-gündüz namaz. Darlıkta-bollukta namaz. Tehlike anında namaz, tehlike geçince namaz.

Tehlike anında namaz korkudandır; tehlike olmadığı zaman namaz sevdadandır. İkisi de hoştur ama, ikincisi daha hoştur; kula daha çok yakışır.

Bir gün Bişr-i Hafî’ye: “Gecenin bir saatinde olsun istirahet etseniz.” Demişler. O da şu karşılığı vermiştir: “Allah, geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladığı halde Rasulullah (sav) Efendimiz, ayakları şişinceye kadar ibadette bulunuyordu.Bana gelince ben nasıl uyuyabilirim? Çünkü ben, bir tek günahımın dahi Allah tarafından bağışlanmış olduğunu bilmiyorum.”
İbnuCüveyriye (ra) şöyle diyordu: “Ben gecelerini ibadetle geçiren birçok zatlara arkadaşlık ettim. Fakat Ebu Hanife (ra) kadar gecelerini en güzel bir şekilde ihya edeni görmedim. Tam altı ay onun yanında kaldım da, hiçbir gece yanını yere koyduğunu görmedim.”
Ebu Hanife için:“Çok geceler, yatsı abdesti ile sabah namazını kılardı.”Demişlerdir.
Bu Ebu Hanife, ders aldığı hocasının evine doğru edebinden ayaklarını uzatıp yatmazdı. Hocasının evi sekiz sokak ötede olduğu halde.Ebu Hanife böyle bir Ebu Hanife idi.
Yahya b. Muaz (ra) diyordu ki: “Eğer ibadet bir kuş olsaydı, şüphesiz onun kanatları oruç ile namaz olurdu!”
“Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.”(Bakara, 2/45)İbadette sabredenlerle, musibette sabredenlerle, bir de günahlara gitmemekte sabredenlerle beraberdir.

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA