Metalografik Muayene

0
111
  • DENEYİN AMACI

Metalografik muayene (tahribatlı) ile parçanın farklı yerlerinden alınan numunelerin dokusu (iç yapısı) tespit edilir, malzemenin dokusuna bakılarak malzemenin özellikleri hakkında bilgi edinilir. İstenilen iç yapı oluşumunun kontrolü yapılır. Asıl amaç hataları tespit etmek değildir. Lakin bazı hatalar (çatlak, segregasyon, nüfuziyet azlığı) gözle muayene esnasında da görülebilir.

 

  • DENEYİN YAPILIŞI

Kaynak ağzı açılması:

1

 

Kaynak:

2

 

Kesme

Deneyi yapılacak malzemeden istenen bölgeden numune çıkarma işlemi yapılır.

3

 

Taşlama

Zımparalama işlemine geçilmeden önce yüzeyi olabildiğince düz forma getirmek amacı ile numune taşlamaya tabi tutulur.

 

Zımparalama

Taşlama işleminden sonra zımparalama işlemine geçilir. Zımpara numaralı yüzeydeki tanecik sayısına göre belirlenir. İşleme; büyük taneleri olan kaba işlem yapan küçük numaralı zımparalarla başlanır. Numara büyütülerek zımpara işlemi devam edilir.

4

 

Parlatma

Parlatma işleminde temel amaç yüzey pürüzlülüğünü azaltarak ışığı iyi yansıtan bir yüzey elde etmektir. Bu yüzeyi elde etmek için çok ince (0,01-1 micrometre) alümina tozu (Al2O3) aşındırıcı kullanılabilir. Parlatma işlemi sırasında çıkan talaş partiküllerini uzaklaştırmak ve kayganlığı sağlamak için etil alkol (C2H5OH) kullanılır.

5

6

 

Dağlama

Metalin iç yapısının mikroskopta görünebilmesi için dağlama işlemi uygulanmalıdır. Dağlama işleminde asıl amaç tane sınırlarındaki elektronları dağlayıcı ile verilen enerji ile kopararak tane sınırlarını görünür hale getirilmesini sağlamaktır.

 

  • MUAYENE

Malzemelerin iç yapı özellikleri

Martenzit;   Martenzit fazı hızlı soğutma sonucu oluşan bir fazdır. Hızlı soğumanın etkisiyle faz içindeki karbon atomları difüzyon için yeterli zaman bulamadığından kristal yapısı içindeki normal yerlerine ulaşamaz ve iğnemsi bir yapıya sahip bir faz oluşur. Diğer fazlardan tamamen farklıdır. İğnemsi yapıya sahip olması bu fazın sert ve mukavemetinin yüksek bir faz olmasını sağlamıştır. Bu sebeple malzeme içerisinde bu faz var ise malzemenin mukavemeti daha yüksektir. Bunun yanında hızlı soğumanın etkisiyle malzemenin kırılganlığı büyük ölçüde artar.

Perlit;   Ferrit ve sementit fazlarının birlikte oluşturduğu yapraksı görünümlü bir fazdır. Çeliğin  östenit bölgesinden  yavaş soğutulmasıyla 723°C  sıcaklıkta meydana gelen ötektoid dönüşüm  sonucu elde edilir. Malzemelerin mukavemetini ferritten daha fazla arttırır. Malzemede Karbon oranı arttıkça perlit miktarı da artacak ve malzeme daha düşük karbonlu malzemelere göre daha fazla akma ve çekme mukavemetine sahip olacaktır.

Ferrit;   Perlite göre daha yumuşak ve beyaz görünümlü bir fazdır. Bu faz yavaş soğuma hızlarında oluşmaktadır. Düşük Karbonlu malzemelerde ferrit miktarı perlit miktarından daha fazladır. Bu sebeple daha düşük karbonlu çelikler düşük çekme mukavemetine sahiptirler.

7

 

Numunenin mikroskopta incelenmesi

A1

B2

Yazan: İsmail Konur

Paylaş
Önceki İçerikKickstarter’da Yer Alan İlginç Projeler
Sonraki İçerikUdrill (U Drill) Nedir?
1986 yılında Hatay/İskenderun'da doğdum. Lisansı ve yüksek lisansı Karabük Üniversitesinde derece ile bitirdim. Eğitim hayatı boyunca çeşitli kurs ve seminerlere katıldım. Uluslararası bilimsel dergilerde ve kongrelerde olmak üzere 7 adet yayınlanmış makalem bulunmaktadır. Zorlu iş hayatına da 2012 yılında Samsun Fkk Güney Oto Lastik Takoz San. Tic. A.Ş.' de fabrika müdür yardımcısı ve isg uzmanı olarak başladım. Fabrikada çalışırken diğer şirketlere de isg danışmanlığı yaptım. 3 buçuk sene zorlu iş hayatında çalıştıktan sonra Metalurji Teknolojisi Öğretmeni olarak Hatay iline atandım. Hatay'da öğretmenlik yaparken Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iş güvenliği koordinatörü olarak görevlendirildim. Daha sonra Samsun'a tayin oldum ve Samsun'da öğretmenlik ve ilçe milli eğitimde iş güvenliği yöneticisi olarak görev yapmaktayım.

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA