İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması 1 Temmuz’da Başlıyor

0
319

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması 1 Temmuz’da Başlıyor!

İş kazalarını önlemek ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla 2012 yılında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkartıldığını ve bu doğrultuda her işyerinde bir iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getiren kanun kapsamında da işyerlerinin; az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli olmak üzere üç gruba ayrıldığı ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre az tehlikeli sınıfta yer alan ve 50’den az çalışanı olan işyerlerinin 01.07.2016 tarihine kadar Bakanlıkça yetkilendirilmiş: İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi İstihdam edilmek üzere anlaşma sağlaması gerekmektedir. 10’dan az çalışanı bulunan işyerlerinin işverenleri veya vekilleri ise iş sağlığı ve güvenliği eğitimden geçecek ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB), kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilecek ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ). 50’den az çalışana sahip ‘az tehlikeli’ şirketlerin işverenleri, sağlıklı ve güvenli işyerlerinin oluşması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirmesi gerekmekte. Bu şartı tamamlamayan işverene, görevlendirmediği her bir kişi ve içinde bulunduğumuz 2016 yılında şartın yerine getirilmediği her ay için 6 bin 511 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Teftişlerde sizden neler istenebilir ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak teftişlerde aşağıdaki konularda bilgi ve belgeler istenebilir. Bu konularda eksikler tespit etmeleri halinde idari para cezaları uygulayabilirler.

· İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi isg-katip sözleşmesi

· Çalışanlarınızın işe giriş ve aralıklı sağlık muayene raporları
· Çalışanlarınızın iş sağlığı güvenliği eğitim belgeleri
· Risk değerlendirme raporu
· Acil durum planı
· Tahliye planı
· Sağlık güvenlik planı
· İSG talimatları
· Çalışanlarınızın diplomaları, ehliyetleri, sertifikaları, ustalık belgeleri,
· Personel özlük dosyaları,
· Makinaların, tesisatların muayeneleri ve sicil kartları
· Kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları
· Sağlık güvenlik uyarı İşaretleri
· İşyerinde asılı olması gereken belgeler

Paylaş
Önceki İçerikProfil, NPI, Lama, Sac, Boru Ölçüleri ve Birim Ağırlıkları
Sonraki İçerikDünyanı Değiştirecek 10 İnovasyon
1986 yılında Hatay/İskenderun'da doğdum. Lisansı ve yüksek lisansı Karabük Üniversitesinde derece ile bitirdim. Eğitim hayatı boyunca çeşitli kurs ve seminerlere katıldım. Uluslararası bilimsel dergilerde ve kongrelerde olmak üzere 7 adet yayınlanmış makalem bulunmaktadır. Zorlu iş hayatına da 2012 yılında Samsun Fkk Güney Oto Lastik Takoz San. Tic. A.Ş.' de fabrika müdür yardımcısı ve isg uzmanı olarak başladım. Fabrikada çalışırken diğer şirketlere de isg danışmanlığı yaptım. 3 buçuk sene zorlu iş hayatında çalıştıktan sonra Metalurji Teknolojisi Öğretmeni olarak Hatay iline atandım. Hatay'da öğretmenlik yaparken Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iş güvenliği koordinatörü olarak görevlendirildim. Daha sonra Samsun'a tayin oldum ve Samsun'da öğretmenlik ve ilçe milli eğitimde iş güvenliği yöneticisi olarak görev yapmaktayım.

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA