Dişli Çark Tasarımı Yapmak, Profil Oluşturmak

0
995

 

 

 

Bir dişli çarkın çizilebilmesi için gerekli boyutların tanımlaması gerekir. Aşağıdaki şekilde gösterilen boyutların hesaplanması için gerekli formüller aşağıda belirtilmiştir.1

 

Örnek: Modülü = 5 mm ve Diş sayısı = 20 olan dişli çark tasarımı.

Do= Bölüm dairesi çapı
Do= M (Modül). Z (Diş sayısı)
Do= 5 (mm) . 20 = 100 mm
Dt=Temel dairesi çapı
Dt=Do.Cos20°
Dt= 100. 0,939 = 93,93 mm
Dü=Diş üstü çapı
Dü=Do+(2.M)
Dü= 100 + 10 = 110 mm
Dd= Diş dibi çapı
Dd=Do-2,33 . M
Dd= 100 – (2,33 . 5) =88.35 mm
Diş kalınlığı= t/2
t/2 = 15,7/ 2 = 7,85 mm
t= Adım t=M.π
t= 5 . 3,14 = 15,7 mm
B = Diş genişliği
B= 10 . M
B=10.5 =50 mm

1. Adım: Uzunlukları diş üstü dairesi çapından biraz büyük olacak şekilde bir yatay ve bir düşey çizgi çizilir.
2- Adım: Merkezleri çizgilerin kesişim noktası olan Do, Dd, Dt ve Du çaplı çemberler, çap değerleri belirtilerek
çizilir.

2

3- Adım: Dikey çizgi sağa ve sola “ adım/4 “ kadar kopyalanır.

4- Adım: Üst kısım zoom ile yakınlaştırılır.3

5. Adım:

4
  Tablodan yararlanarak diş profilinin oluşmasını sağlayan R1 ve R2 yarıçaplı yayların R1 ve R2 değerleri,Diş sayısına (Z) göre ve Modüle göre belirlenir.Örneğimizde; Diş sayısı 20 olduğu için R2 değerini bulmak için R2=3,32 . M , ve R1 değerini bulmakiçin R1=1,89 . M formüllerini kullanmamız gerekir.

Buna göre ; R2=3,32 . 5 = 16.6 R1=1,89 . 5 = 9.45 olarak bulunur.

6. Adım: Merkezleri; bölüm dairesi (Do) ile sağdaki dikey çizginin kesişim noktası olan, R1 ve R2 yarı çaplı çemberler çizilir.

5

7. Adım: Çemberlerin Temel dairesini kestiği noktalara (X) şeklinde birer nokta işareti koymak.

8. Adım: R1 ve R2 yarıçaplı çemberler silinir.

9. Adım: Önce merkezi temel dairesi üzerindeki nokta olan R1 yarıçaplı çemberi çizilir..6

10. Adım: TRIM komutunu kullanarak R1 yarıçaplı çemberi, bölüm dairesi ve diş dibi dairesi arasında kalan kısım kalacak şekilde trimlenir.

6

11. Adım: Merkezi , temel dairesi üzerinde daha önce belirlenmiş olan nokta olan R2 yarıçaplı çember çizilir.

7

12. Adım: TRIM komutu ile, R2 yarıçaplı çemberin, sadece bölüm dairesi ile diş üstü dairesi arasında kalan kısmının dışındaki kısımlar budanır.

8

13. Adım: AYNALAMA komutu ile diş profilinin sol kısmı da oluşturulur.

9

14. Adım: Daha önceden çizilmiş olan diş üstü dairesi, ofsetlenen dikey çizgiler ve noktalar silinir. LINE komutu ile dişin üst kısmı çizilir.

10

15. Adım: Radius komutu ile diş dibinde bir kavis oluşturulur.

11

16. Adım: Oluşturulan diş profili, dairesel çoğaltma komutu ile, 20 adet çoğaltılır.

12

Bu işlemden sonra katı oluşturulur istenildiği üzere katı oluşturulur, mil yuvası ve kama yuvası açılır. Gerisi size kalmış…

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA