Delik Delmede Kullanılan Tezgahlar

0
1640

Delik delme işleminin endüstrideki önemi:

 Matkaplarla delik delme işlemi,talaşlı üretim tekniklerinden biri olup,matkap dediğimiz kesici aletlerle iş parçaları üzerine silindirik delikler açmaktır

Matkapla delme işleminde delikler,delik zımbaları ile delinmiş olan deliklerden ve döküm yoluyla yapılmış deliklerden daha temiz yüzeyli ve daha yüksek ölçü tamlığında delinir.

 

Matkap tezgahlarının ortak özellikleri:

 Bir matkap makinesinin tipi ne olursa olsun, üzerinde; matkaba delme hareketini veren bir elektrik motoru,matkabın devir sayısının ayarlandığı bir hız kutusu(dişli kutusu) ve matkabın takıldığı bir matkap mili (eski adı fener mili) vardır. Ayrıca ,makineyi oluşturan bu üç ana elemandan başka ,iş tablası,makine gövdesi(sütun),başlık,soğutma sıvısı sistemi ve benzeri elemanlardan meydana gelir. Büyük tip matkap makinelerinde bu kısımların dışında ek parçalarda bulunmaktadır.

          

MASA TİPİ MATKAP TEZGAHI

 Masa matkaplarına bu ismin verilmesi,bu matkap makinelerinin küçük yapılı olmalarından dolayı bir masanın üzerine oturtularak çalıştırılmasından ileri gelir.

         Masa matkaplarında çelik malzemeleri 16mm’ye kadar,hafif metallere de 20mm’ye kadar delik delinmektedir. Masa matkapları,küçük çaplarda delik delmek için yapıldığından devir sayıları 400-3000 d/dak arasında kademelendirilmiştir.

Dişli kutulu masa matkaplarında elektrik motoru ya doğrudan doğruya makinenin dişli kutusuna bağlanır(buna akuple motor bağlantısı denir) yada motor bir ara kasnakla dişli kutusuna hareket verecek şekilde makinenin uygun olan bir yerine bağlanır. Ancak her iki sisteme göre yapılmış makineler güç bakımından birbirlerinden farklıdır.

masatipi_matkap_tezgahi

 

SÜTÜNLU VE GÖVDELİ MATKAP MAKİNELERİ

Sütunlu matkap makineleri ile gövdeli matkap makineleri birbirlerine benzemekle beraber hassasiyetleri ve kullanma kapasiteleri bakımından birbirlerinden farklı yönleri vardır.

Sütunlu matkaplarda matkap milinin bulunduğu  kısım ve iş tablası sütün ekseninde döndürülerek istenen konuma getirilebilir.

Böylelikle büyük işlerin çeşitli konumlarda işlenme imkanları doğmuş olur. Ancak iş tablasının ve başlığın hareketli olması,maki nenin hassasiyetinin çabuk bozulmasına neden olur.

ayarli_sutunlu_masatipi_matkap_tezgahi

 

Gövdeli matkap makinelerinde matkap milinin ve iş tablasının bağlı bulunduğu kısım kalınca ve kabaca bir gövde şeklinde olup,bu gövdeye matkap mili bloğu ve iş tablası kırlangıç kuyruğu kayıt-kızak sistemi ile bağlanmıştır.

İş tablası ile milin bulunduğu kısım sadece düşey konumda hareket  edebilir,sağa sola döndürülemez. Bu yüzden gövdeli matkap makinelerinin iş yapma kapasitesi sütunlu olanlar kadar büyük değildir.

Ancak bu makineler kalın ve büyükçe bir gövde üzerinde bulunduğundan daha stabil ( sarsıntısız) ve daha hassastırlar. Bu yüzden iş kalıplarının yapımında gövdeli matkap makineleri tercih edilir.

 

RADYAL MATKAP MAKİNELERİ

Radyal  matkap makineleri sütunlu matkap makinelerine benzerler. Ancak radyal matkaplarda,sütun etrafında 360 derece dönebilen radyal bir gövde vardır. Matkap milinin bulunduğu blok bu gövde üzerinde bulunmakta ve matkap bloğu,radyal gövde üzerinde ileri geri hareket ettirilerek işin konumuna göre ayarlanmaktadır.

Radyal matkaplar çeşitli büyüklerdeki iş gövdelerini işleyebilmek için çeşitli büyüklüklerde yapılırlar. Çok büyük işler için konsol gövdesi üç metreye varan makineler yapılmıştır. Bunların ,en önemli özelliği işin bir bağlanışında üzerindeki çeşitli konumlardaki işlemleri garantili olarak işleme olanağını sağlamasıdır. Matkap başlığı aynı zamanda açılı olarak ayarlanabildiği için bu tip makinelerde iş yapma imkanları çoğalmaktadır.

radyal_matkap_makineleri

 

YATAY DELME MAKİNELERİ

 Yatay delme makineleri, büyük ölçülerdeki makine gövdeleri üzerinde bulunan çeşitli çaplarda ve konumlardaki delikleri işlemek ve yüzeyleri frezelemek için özel makinelerdir.

Bu makinelerde aynı zamanda kanal açma ,vida açma ve düzlem yüzeylerin işlenmesi gibi frezeleme işlemleri de yapılmaktadır. Bu yüzden bu makinelere aynı zamanda “yatay delme ve frezeleme makinesi” de denilmektedir.

Yatay delme ve frezeleme makinelerinin bu gün CNC sistemi ile donatılmış çok modern olanları vardır. Modern CNC makinelerinde; makine gövdeleri, üzerlerindeki işlemlere göre bir program dahilinde “bindelik” toleranslarla garantili olarak işlenmektedir.

yatay_delik_delme_makinesi

 

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA