Teknik Resim Çizgi Çeşitleri

0
1338

BÖM 5. ÇİZGİ

 

A– ÇİZGİNİN ÖNEMİ

Teknik resimde, çizilen parçanın çeşitli kısımlarını ve bu kısımlarının özelliklerini ayrı, ayrı belirtmek için çeşitli kalınlık ve özellikte çizgiler kullanılır. Resme baktığımızda çizgilerin kalınlık ve şekline göre neyi ifade ettiğini anlamamız gerekir. Bunun için çizgilerin kalınlıkları ve şekilleri standard hale getirilmiştir. (TS 88-20 ISO 128-20)

 

B– ÇİZGİ TİPLERİ

Çizgi tipleri, Tablo 5.1’ de gösterildiği gibi, TS 88-20 ISO 128-20’ ye göre 15 çizgi tipi kabul edilmiş, buna bağlı olarak çizgi temel tiplerinin değişimleri de Tablo 5.2’ de gösterildiği gibi belirlenmiştir. Teknik resimde çizgi grubunun seçilmesi, resmin büyüklüğüne ve tipine bağlıdır. Makine resimlerinde kullanılan çizgilere ait çizgi grupları, çeşitleri ve genişlikleri sayfa 17’ deki Tablo 5.4’ de, kullanıldığı yerlere ait  örnek çizimler ise sayfa 18, 19, 20 ve 21’ de verilmiştir.

Tablo 5.1. TS-20 ISO 128-20 Çizgi Tipleri (temel tipler)

Çizgi tipleri (temel tipler) TS 88-20 ISO 128-20

 

2

C– ÇİZGİLERİN BOYUTLARI, KALINLIKLARI VE ÇEŞİTLERİ

Elle çizilen çizgilerde   çizgi elemanlarının    uzunlukları,  Tablo 5.3’ de, çizgi kalınlıkları  ve çeşitleri ise Tablo 5.4’ de verilmiştir.

Tablo 5.3. Elle çizilen teknik resimlerde, çizgi elemanlarının uzunlukları

Çizgi elemanı Çizgi tipi no Uzunluğu
Noktalar 04 – 07- 10 – 15 0,5 d
Boşluklar 02 – 04- 15 3 d
Kısa kesik çizgiler 08– 09 6 d
Kesik çizgiler 02– 03- 10- 15 12 d
Uzun kesik çizgiler 04– 06- 08-09 24 d
Aralıklar 03 18 d

Tablo 5.4. Çizgi Çeşitleri ve Genişlikleri TS 88-24 ISO 128-24 (makine teknik resminde kullanılan çizgiler)

3

TS 88-24 ISO 128-24 standardına göre Dar sürekli çizgi: İnce çizgi anlamında,   geniş

rekli çizgi: Kalın çizgi anlamında

D- ÇİZGİLERİN KULLANILMASINA AİT ÖRNEK ÇİZİMLER (makine teknik resimlerinde kullanılan çizgilere ait) (Şekil 5.1)TS 88-24 ISO 128-24

4 5 6 7

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2

 

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA