Buhar Türbini Nedir ve Nasıl Çalışır ?

0
558

Gelişen günümüz teknolojilerine kıyasla enerjiye olan ihtiyacımızda artmaktadır. Bu nedenden dolayı enerji üretmenin teknikleri de doğrusal olarak geliştirilmektedir. Buhar türbinleri de bu amaç için geliştirilmiş bir sistemdir. Termik santrallerde ve nükleer enerji santrallerinde güç üretim elemanlarının en önemlisi konumundadır.

Buhar Türbini: Yüksek bir basınç ve sıcaklık altında olan yüksek ısı enerjisine sahip olan akışkanın (su buharı) enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinelerdir. Burada bir enerji üretimi söz konusudur. Çoğunlukla bu turbo makinelere bir jeneratör bağlanarak oluşan mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. Çok çeşitli boyutları ve türleri vardır. Bu türbinde yanma yakıtı olarak kömür, doğalgaz, nükleer enerji veya fosil yakıtlar kullanılmaktadır.

Çalışma Mantığı 

Yanma yakıtı olarak kullanılan kömür, doğalgaz, nükleer veya fosil yakıtların yanmasıyla su yüksek derece sıcaklıklarda ısıtılarak buhar haline dönüştürülür. Elde edilen kızgın buhar izole borular yardımı ile türbin kanatlarının olduğu kısma geçer. Hareket etme potansiyeli oldukça yüksek olan basınçlı buhar türbinin kanatlarını döndürerek mekanik bir enerji elde edilir. Oluşan bu mekanik enerji türbine bir dişli kutusu aracılığı ile bağlanan jeneratör yardımıyla elektrik enerjisine çevrilir. Termodinamiğin temel prensiplerine göre rankine çevrimiyle çalışan bu sistemde elde edilen enerji megawatt düzeyinde enerji üretimi gerçekleştirmektedir.

Buhar Türbinlerinde Verim 

1- Yoğuşturucu basınç düşürülerek,

2- Buharın kızdırılması ile,

3- Kazan basıncının yükseltilmesi ile arttırılabilir.

Buhar Türbini Çeşitleri 

İki tip buhar türbini vardır. Bunlardan birincisi sabit basınçlı türbin (aksiyon türbini, etki türbini ), diğeri ise reaksiyon türbinidir.

1- Sabit Basınçlı Türbin: Su buharında bulunan mekanik enerjiyi türbinin lüle kısmında kinetik enerjiye çevrilir. Yüksek hızlı su buharı kanatlardan geçerek kinetik enerjiyi mekanik enerjiye çevirir. Bu sistemde basınç düşüşüne sadece lülede rastlanmaktadır. Hareketli kanatlarda basınç düşüşü olmaz.

2- Reaksiyon Türbini: Bu türbinde aksiyon türbininden farklı olarak basıncın düşmesi hareketli kanatlarda da devam etmektedir. Entalpi ve basınç düşüşünün sadece bir kısmı sabit kanatlarda gerçekleşir. Kalan düşüş hareketli kanatlarda gerçekleşmektedir. Buharın oluşturduğu kuvvetle birlikte buharın genleşmeye devam etmesi sabit kanatların üzerinde bir etki-tepki kuvveti meydana gelmesine sebep olur.

 

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA