Baralar ve Bara Sistemleri

0
161

Bara ve Bara Sistemleri

Aynı gerilim ve frekanstaki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığı yer olarak adlandırılır Baralar. Elektrik enerjisinin kontrol ve kumanda edilmesinde kullanılan ünitelerin birbirleriyle irtibatlarını sağlayan iletkenlerdir. Santrallerde üretilen elektrik enerjisi şalt sahalarında cihazlara iletilmesinde baralar yardımı ile olmaktadır.

Santrallerde, trafo merkezlerinde, şalt sahalarında, ölçme merkezlerinde, elektrik dağıtım panolarında vb. yerlerde kullanılan baralar çeşitli renklere boyanmıştır.  Her bir rengin kendine göre farklı bir anlam içerir.

bara nedir ile ilgili görsel sonucu

Neden Baralar Kullanılır?

 1. Çok yüksek akım değerlerinin iletilmesinde oldukça iyi bir performans sergilemektedir.
 2. İstenilen yük değerine göre istediğiniz bara sistemini seçilebilirsiniz.
 3. Kullanımı çok esnektir.
 4. Montaj süresi oldukça kısadır.

Bara Seçimi Nasıl Olmalıdır?

 • Taşınacak akım (kesit)’ e göre
 • Tesislerde ya da bu tesislerden beslenen çıkışlarda oluşacak kısa devre akımlarının dayanımlarına göre seçilmelidir.

Ayrıca;

 • Bakır baralar aynı boyut ve özelliklere sahip alüminyum baralara göre % 25 daha fazla akım ile yüklenebilir.
 • Bakır baraların alüminyum baralara göre mukavemetleri yüksek olmasıda seçim unsurları içerisinde yer almaktadır.

Bara Seçiminde Dikkat Edilecek Unsurlar

 1. Yükün cinsi ve miktarı
 2. Kullanıldığı yerin özelliği
 3. Besleme kaynaklarının sayısı
 4. Beslemenin sürekliliği
 5. Ekonomik durum
 6. Emniyet

 

Bara Türleri ?

 1. Tek Bara Sistemi
 2. Çift Bara Sistemi
 3. Yardımcı Bara Sistemi
 4. Santral içi ihtiyaç Baraları

 

1- Tek Bara Sistemi

 1. Maliyeti  oldukça ucuzdur.
 2. Küçük güçlü santrallerde yüksek performans sağlar.
 3. Devre açmanın önemli olmadığı yerlerde kullanılabilir.
 4. Giriş ve Çıkışlar aynı baraya bağlanma özelliğine sahiptir.
 5. Olumsuz tarafı arıza durumunda tüm sistem enerjisiz kalır.
 6. Emniyet ve sürekliliği çift baraya göre daha azdır.

 

2- Çift Bara Sistemi

 1. Büyük işletmelerle, enerji kesilmelerinin büyük zararlara yol açacağı ve çeşitli gerilim basamaklarına ihtiyaç duyan yerlerde kullanılır.
 2. Enerji sürekliliği sağlar
 3. Çift bara sistemi birkaç gruptan oluşursa gruplar arasına ayırıcılar (ve kesiciler) konarak baralar bölümlere ayrılabilir. Bunun faydası arızalı kısmı ayırmak, kısa devre akımlarını sınırlamak ve bakım yapılırken enerji kesilmelerini önlemektir.

Örneğin, Kapalı (Halka) ve Köprü Bara Sistemi

 

3- Yardımcı Bara Sistemi (Üçüncü Bara)

 1. Çok sık olarak açma ve kapama işleminin yapıldığı işletmelerde ve işletme emniyetinin sağlanması istenilen yerlerde kullanılır.
 2. Kesicilerden biri arızalanırsa yedek kesici üzerinden besleme yapılır.

 

4- Santral İçi İhtiyaç Baraları

Santrallerde birçok hizmetlerin yürütülebilmesi için iç ihtiyacın karşılanması gerekir. Santrallerin aydınlatma sistemi, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri, pompalar, röleler ve akü şarj devre sistemlerini beslemek gibi iç ihtiyaçları vardır.Bu iç ihtiyaçların karşılanması amacıyla yüksek gerilim barasından enerji alınmasına gerek yoktur.

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA